Inkvizítor Hlina má pravdu. Naozaj som nebezpečný

  • 20.11.2016
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 13432
Polemika

Keďže som nebol pokrstený v kolíske, ale až v dospelom veku, som – ako konvertita – podľa Hlinu podozrivý z kacírstva. Predseda KDH sa pokúsil preskúmať moju vieru v Boha a vyniesol rozsudok: Nie som pravý veriaci, som veľmi nebezpečný náboženský fanatik.

Ak by sa chcel čitateľ z Hlinovho textu dozvedieť nejaké argumenty, na základe ktorých mám byť ako protispoločenský kacír upálený, mal by smolu. Zdôvodnenie svojho rozsudku opiera o jediný môj citát, ktorý vytrhol z kontextu: “My ako demokrati rešpektujeme slobodu každého člena nášho národného spoločenstva.” 

A teraz si to prečítajte celé:

“Napriek tomu, že nám nadávate do fašistov alebo fundamentalistov, my ako demokrati rešpektujeme slobodu každého člena nášho národného spoločenstva. Bez ohľadu na to, či je liberál, alebo marxista. Pre mňa osobne je slovenský liberál alebo marxista dôležitejší ako Donald Trump alebo Vladimir Putin. V našej predstave sme všetci na Slovensku rodina. A hoci sa rodina niekedy poháda, napriek tomu stále platí: Musíme si pomáhať.”

Aby to bolo úplne jasné, mne je fašizmus aj komunizmus z duše odporný. Práve preto som ako demokrat presvedčený, že hoci máme my, kresťania, odlišnú predstavu o spoločnosti, než liberáli a neomarxisti, musíme a chceme garantovať slobodu každému. Aj tým, ktorí s nami nesúhlasia. Aj tým, ktorí nám dnes slobodu presadzovať svoje predstavy o fungovaní štátu upierajú. Dokonca sme ako demokrati povinní garantovať slobodu aj tým, ktorí nás dnes označujú za fašistov či náboženských fanatikov.

Nacizmus a komunizmus sú nebezpečné režimy preto, lebo pripravujú o slobodu, majetok a aj o život časť spoločnosti. A za ukradnuté peniaze si potom kupujú lojalitu zvyšku spoločnosti. Najskôr ale nepriatelia slobody potrebujú urobiť jednu vec: Oddeliť budúce obete od zvyšku spoločnosti. Označiť ich a onálepkovať niečím odporným.

Mimochodom, nerobia dnes liberálni neomarxisti to isté, čo vyčítajú fašistom? Nesnažia sa vytlačiť na okraj spoločnosti každého, kto odmieta ich predstavu o liberálnej demokracii? Nepoužívajú nadávky ako “prepnutý bigotný fašista” alebo “klérofašistický odpad”, aby očiernili každého, kto vyjadruje konzervatívnejší pohľad na svet ako majú oni?

Hlina v jednom šíku s takýmito “tolerantnými” liberálmi tvrdí, že Kotleba a Krajniak sú to isté. To je teda riadna špinavosť a podlosť. Hlina totiž veľmi dobre vie, že sa hlásim k odkazu Jozefa Gabčíka, slovenského katolíka, ktorý vykonal atentát na Heydricha. Som hrdý na to, že som bol na vojne práve u výsadkového pluku J. Gabčíka v Žiline. Hrdo sa hlásim k odkazu SNP. Hlásim sa ku odkazu katolíckeho spoločenstva Kolakovičovej rodiny, pričom Kolakovič, Jukl aj Krčméry boli aktívnymi účastníkmi SNP. Za posledných 15 rokov som o tom napísal veľa článkov, ktoré sú dodnes na internete dostupné.

Som presvedčený, že Hlina toto všetko dobre vie. Iba si vybral stranu. Keď liberáli začali lynčovať konzervatívca, ktorého on osobne nemá rád, prečo by sa nepridal? Ale to je jeho maslo na hlave a  jeho zodpovednosť. Som presvedčený, že slovenským politikom chýba rytierska česť. Od liberálnych neomarxistov by som ju ani neočakával. Ale už ju neočakávam ani od Hlinu.

Liberálna demokracia nie je posvätná krava, ktorú treba brániť vlastným telom vždy, keď liberáli zapískajú. Pre mňa je dôležitá demokracia. A posvätné sú sloboda, ochrana života – v zmysle fyzickej bezpečnosti občanov aj v zmysle ochrany života od počatia až po prirodzenú smrť – a ochrana rodiny. Posvätná je tiež ochrana našej štátnej suverenity, a to aj pred bruselskými eurojakobínmi. To sú posvätné veci pre kresťanských demokratov hodných tohto mena.

V čom som naozaj nebezpečný

Liberálnu demokraciu, nie demokraciu, ale liberálnu demokraciu považujem za systém, ktorý je zodpovedný za úpadok Západu. Západná civilizácia je postavená na troch základoch: židovsko – kresťanskej morálke, gréckej demokracii a rímskom práve. Liberálna demokracia sa pokúsila odstrániť židovsko – kresťanskú morálku a nahradiť ju akýmisi humanistickými ideálmi. Dnes už je jasné, že tento experiment zlyháva. Západná Európa za posledných sto rokov zaostáva za USA a Áziou mocensky aj ekonomicky. Sme natoľko slabí, že nedokážeme zastaviť ani nápor islamu, nieto ešte Putina, ak by sa rozhodol povoziť tankami po Varšave alebo Viedni.

Čo s tým môžeme urobiť? Máme sa poučiť a chrániť našu civilizačnú identiu. Vrátane židovsko — kresťanskej morálky. Máme chrániť v našej kultúre prirodzené spoločenstvá, ako sú rodina, národ a civilizácia. My ľudia totiž nevieme prežiť ako osamotené smutné JA, ktorých je plná západná Európa. Potrebujeme niekam patriť, potrebujeme sa o niekoho oprieť. Najmä, keď máme problémy, ktorých je dnes okolo nás neúrekom.

Z toho vyplýva moja predstava o Slovensku ako o našej spoločnej rodine. V ktorej si musíme všetci navzájom pomáhať, inak v tomto rozbúrenom svete dopadneme zle. Potrebujeme novú spoločenskú dohodu. Už sa nemôžeme deliť na kozmopolitné elity, ktoré v globálnom kapitalizme vyhrávajú a na pracujúcu strednú triedu, ktorá prehráva.

Potrebujeme silný národný štát, ktorý bude chrániť tých slabších pred svojvôľou finančných elít, nadnárodných korporácií a liberálnych neomarxistov. Táto dnešná európska vládnuca trieda totiž necíti národne, ale kozmopolitne. Ak vzniknú na Slovensku alebo v Európe problémy, tak sa zdvihnú a pôjdu niekam inam. Lenže väčšina normálnych pracujúcich ľudí nemá kam ísť. Preto potrebujeme novú spoločenskú dohodu, aby sme fungovali ako národné spoločenstvo, ktoré neobetuje nikoho. Tak, ako to funguje v rodine, tak by to malo fungovať aj na Slovensku: Musíme si pomáhať.

Chcem zachrániť západnú civilizáciu, a preto presadzujem zachovanie našej identity vrátane židovsko – kresťanskej civilizačnej kultúry. Som za silný národný demokratický štát, pretože iba ten môže vytvoriť protiváhu kozmopolitným finančným a ideologickým elitám. Preto odmietam globálny kasínový kapitalizmus a liberálnu demokraciu. Budem to robiť vytrvalo a dôsledne. V tomto som pre kozmopolitné elity a liberálnych neomarxistov naozaj nebezpečný.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook