PROTI KASÍNOVÉMU KAPITALIZMU. Za kapitalizmus s ľudskou tvárou.

  • 27.4.2016
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 9890
Politika

Vážená podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne a páni poslanci,

vláda navrhla zmeniť kompetenčný zákon takto, citujem:

V § 24 odsek 3 znie:

(3) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky.“.

Pýtam sa, pán podpredseda vlády Pellegrini, ako si predstavujete koordináciu týchto zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej politiky Slovenska? Aké zásadné zmeny chcete navrhnúť, keď už to budete mať v kompetencii?

Náš ekonomický systém, nazvime ho kapitalizmus, sa nachádza v stave permanentnej krízy. Kapitalizmus sme u nás zaviedli po roku 1989. Naším cieľom bolo čo najskôr dobehnúť vyspelé západné krajiny. Portugalcov alebo Grékov sme už ekonomicky dobehli, za 15 rokov dobehneme aj Talianov. V roku 1990 sme boli na 50 percentách ekonomickej úrovne Rakúska a Nemecka, dnes sme takmer na 70 percentách výkonnosti nemeckej ekonomiky.

Takže nám ten kapitalizmus celkom funguje. Alebo nie? Obávam sa, že vôbec nie. Je obrovský rozdiel medzi tým, čo sme tu pred dvadsiatimi zavádzali, a tým, čo tu máme dnes. Mali sme tu stovky pekární, tisíce malých obchodíkov, desaťtisíce malých výrobných firiem. Koľko ich máme dnes? Pýtam sa, pán podpredseda vlády Pellegrini, aké zásadné opatrenia chcete koordinovať na zlepšenie tohto stavu?

Áno, po roku 1989 sme tu na chvíľu mali trhové hospodárstvo. Mohli sme si vybrať medzi rôznymi slovenskými výrobcami a poskytovateľmi služieb. A čo tu máme dnes? Iba cudzie banky, cudzie poisťovne, nadnárodné korporácie, ktoré monopolizujú alebo oligopolizujú trh. A ničia malých slovenských výrobcov a poskytovateľov služieb.

Teraz sa musím k niečomu priznať, čo vás možno prekvapí: Ja neverím v tento kapitalizmus. Nebudem prisahať na nejaký fetiš. V tomto kasínovom kapitalizme finančných skupín vyhráva iba kasíno a jeho majitelia. Normálni ľudia sú iba neustále nútení do kasína nosiť svoje peniaze a veriť, že aj oni občas niečo vyhrajú. Takýto ekonomický systém nie je v záujme tohto štátu.

Kapitalizmus je od slova kapitál. A aký má Slovensko kapitál? Nemá žiaden kapitál. Slovensko má iba dlhy. Oligarchovia a finančné skupiny majú kapitál. Áno, títo za dvadsať päť rokov toho naakumulovali a naakumulovali. Ale čo z toho má Slovensko?

Teraz mi niekto môže povedať: Čo máš proti súkromnému vlastníctvu, veď to prináša rozvoj a investície. No to mám proti tomu, že náš slovenský kapitál, ktorý sa z tohto slovenského hospodárstva za 25 rokov naakumuloval v rukách našich finančných skupín a oligarchov, skončil v Česku! Babiš, Chrenek, Penta, J and T. Česko má investície a rozvoj z nášho slovenského kapitálu. Česi majú pracovné miesta z nášho naakumulovaného kapitálu. A ešte na Cypre, v Belize alebo na Jersey z nášho naakumulovaného kapitálu majú prácu právnici a úradníci firemných registrov. Pýtam sa, pán podpredseda vláda Pellegrini, aké opatrenia chcete koordinovať na zlepšenie tohto stavu?

Vážené dámy a páni, v ekonomike poznáme iba tri výrobné prostriedky: prácu, pôdu a kapitál. Ako Slovensko využíva tieto naše tri výrobné prostriedky? O kapitále som už hovoril. Celý vytvorený kapitál Slovenska sa naakumuloval v rukách niekoľkých oligarchov, ktorí ho navyše vyviezli do Česka a na Cyprus. Tak na akom kapitále chceme postaviť našu budúcnosť? Na dlhoch, iba na dlhoch zatiaľ staviame našu budúcnosť! Pýtam sa vás, pán podpredseda Pellegrini, aké opatrenia chcete koordinovať na zlepšenie tohto stavu?

A ako hospodárime s našou pôdou? Ešte aj zemiaky a jahody musíme dovážať. Našu pôdu skoncetrovali vo svojich rukách niekoľkí agrobaróni, ktorí na nej pestujú repku olejku a vyciciavajú našu pôdu obrazne aj doslovne. Naše lesy sa klčujú a vyvážame ich do cudziny pod cenu ako guľatinu.

A ako využívame potenciál našich ľudí, prácu? Dámy a páni, v tejto republike pracuje iba 40 percent ľudí. Iba 40 percent ľudí! V Nemecku je to 50 percent ľudí a v Singapure 60 percent ľudí. A čo je ešte horšie, naši ľudia využívajú svoj ľudský kapitál čoraz viac v cudzine.

O čom toto všetko svedčí? Teraz by som chcel povedať niečo veľmi smutné, ale veľmi dôležité: Slovensko je dnes z ekonomického hľadiska kolóniou. Slovensko je kolóniou.

Koľko vlastne máme strategických podnikov, ktoré sú ešte pod kontrolou slovenského štátu? Slovnaft majú Maďari. SPP dostali Tkáč s Křetinským. Zdravotníctvo kontroluje Penta. Pôdu kontroluje úzka skupina agrobarónov. Slovenské banky a poisťovne kontrolujú nadnárodné finančné skupiny, alebo domáce finančné skupiny.

Toto sme chceli zo Slovenska vybudovať pred dvadsiatimi piatimi rokmi?

Viete čo je v záujme tohto štátu? Podporovať domácich malých a stredných podnikateľov, ktorí majú väzbu na tento štát. To je v záujme tohto štátu. Podporovať tých, ktorých podnikanie je viazané na slovenské zdroje – surovinové aj ľudské. To je v záujme tohto štátu. Podporovať tých, ktorí neodlievajú na Slovensku vzniknutý kapitál do cudziny. To je v záujme tohto štátu. Chrániť domácich podnikateľov pred tlakom nadnárodných korporácií. To je v záujme tohto štátu.

Ako sa to dá zhrnúť? Čo to vlastne navrhujem? Naši ľudia, naši podnikatelia, naši zamestnanci, naši spotrebitelia, majú byť na prvom mieste. My potrebujeme ekonomiku, ktorá berie ohľad na ľudí, nie na kapitál. Potrebujeme kapitalizmus s ľudskou tvárou.

Pápež Benedikt XVI. vo svojej encyklike Caritas in veritate povedal: “Prvým kapitálom, ktorý treba chrániť a ceniť si, je človek, ľudská osoba vo svojej integrite: Lebo tvorcom, stredobodom a cieľom hospodársko – spoločenského života je človek.“

Teraz zacitujem Ústavu Slovenskej reubliky, konkrétne článok 55, odsek 1:

“Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.

Pán  podpredseda Pellegrini,

v našej ústave sa nepíše, že hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípe kapitalizmu. Ani kapitálu. V našej ústave sa nepíše ani o tom, že vláda má podporovať vývoz kapitálu zo Slovenska. A čo sa v realite deje? Kapitál, ktorý sa naakumuloval na Slovensku, odchádza nezdanený do cudziny. Nielen finančný kapitál, ale aj ten najdôležitejší: ľudský kapitál.

Pýtam sa, takto má fungovať naša ekonomika? Naše hospodárstvo má byť predsa prostriedkom pred dobrý život našich ľudí u nás, na Slovensku. Naša ekonomika nemá byť prostriedkom pre dobrý život ľudí v cudzine, ktorým bude k ich dobrému životu napomáhať náš finančný a ľudský kapitál.

A preto túto vládu vyzývam, aby zásadne zmenila svoju doterajšiu ekonomickú politiku. Vyzývam vládu, aby ukončila fungovanie kasínového kapitalizmu finančných skupín na Slovensku. Vyzývam, aby sme začali budovať kapitalizmus s ľudskou tvárou. Aby sme uprednostňovali ľudský kapitál.

Dámy a páni, pred päťdesiatimi rokmi sme boli vďaka Dubčekovi pre svet zaujímaví ideou socializmu s ľudskou tvárou. Prečo by sme dnes nemohli inšpirovať iných našou predstavou o kapitalizme s ľudskou tvárou? Ja verím, že odmietnutie neosobného finančného kapitalizmu, kde sú ľudia iba čísla a položky v účtovných súvahách nadnárodných firiem a štátov, toto je v záujme nášho štátu.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook