Trestné komando Penty. Maroš “Čistič”. Penta story 12.

  • 9.11.2014
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 48770
Mordor Penta

Vo viacerých svojich príspevkoch som uviedol, že Penta pracuje ako spravodajská organizácia. Čo si má pod tým čitateľ predstaviť? Najznámejšou oficiálnou spravodajskou organizáciou na Slovensku je Slovenská informačná služba. Jej činnosť upravuje zákon. Týmto zákonom sú definované okruhy pôsobnosti a oprávnenia SIS, aby bolo zabránené jej zneužitiu.

SIS môže zbierať a vyhodnocovať informácie, ale nemôže priamo vyšetrovať. Nemôže viazať na spoluprácu príslušníkov iných bezpečnostných zložiek štátu. Nemôže vykonávať nelegálne operácie, ako sú napríklad únosy alebo vraždy. Po skompromitovaní SIS v deväťdesiatych rokoch sa nasledujúce vedenia SIS snažili zostať v týchto zákonných rámcoch. To znamená, že ak aj niektorí aktívni dôstojníci SIS zneužívali “firmu” na svoje vlastné ciele, nedialo sa to s posvätením a súhlasom vedenia SIS.

Penta ako spravodajská organizácia

Z informácií a listinných dôkazov, ktoré mám k dispozícii, sa však zdá, že Penta sa podobnými zákonnými obmedzeniami neriadi. Bolo by to aj zbytočné, keďže Penta nie je štátom povolenou spravodajskou organizáciou. V spravodajsko – bezpečnostnej komunite už roky kolujú informácie, kto všetko z bezpečnostných zložiek štátu pre Pentu pracuje, aké typy odpočúvacích zariadení Penta používa a aké sú jej metódy práce. Štátne zložky však proti Pente nikdy nezasiahli.

Po začiatku vyšetrovania kauzy Gorila prišli čoskoro odvetné opatrenia voči ľuďom, ktorí toto vyšetrovanie pripustili. “Narodili” sa anonymní blogeri, vznikli “spravodajské” internetové stránky, ktoré spustili proti Danielovi Lipšicovi, mne a ďalším klasickú spravodajskú dezinformačnú kampaň.

A rozbehlo sa aj vyšetrovanie. Nemám teraz na mysli iba kauzu odpočúvacieho systému. Vyšetrovanie sa viedlo a vedie ďaleko širšie. Boli preverované účty ľudí v bankách, napríklad finančnou políciou, a tieto informácie sa potom objavovali v článkoch anonymných blogerov. Bola a je monitorovaná telefonická a mailová komunikácia záujmových osôb – teda Lipšica, mňa a ďalších ľudí. Získané informácie sú pozmeňované, jedna – dve pravdivé informácie sú ponechané – a takéto klasické dezinformácie sa púšťajú prostredníctvom anonymných blogerov von. Vyrábajú sa dokonca falošné spravodajské spisy SIS, ktoré majú budiť zdanie, že ide o úniky z oficiálnych zložiek štátu.

Nie všetkým ľuďom zo spravodajsko – bezpečnostného prostredia sa tieto nezákonné aktivity páčia. A preto nám prinášali informácie, kto by mohol pre spravodajské “trestné komando” Penty pracovať. Ľudia upriamovali našu pozornosť napríklad na bývalých vysokých funkcionárov SIS Petra Tótha a Igora Cibulu. Alebo na bývalého príslušníka SIS Petra Korčeka, ktorý sa preslávil podaním podnetu v kauze Malinová.

Ľudia nás upozorňovali na novinárky Júliu Mikolášikovú – pôvodne Nový čas a Annu Lučaiovú z Plus 7 dní – životnú partnerku bývalého novinára a terajšieho bezpečnostného “analytika” Milana Žitného. Boli sme upozorňovaní, že v prospech trestného komanda Penty majú pracovať aj naivní blogeri pod vlastným menom – ako napríklad Alexandra Macúchová, ktorí si neuvedomovali, že sú iba zneužití. Na vyhodnotení týchto informácií pracujem a keď prídem k jasnému záveru, budem vás samozrejme informovať:)

Ale prichádzali aj informácie o tom, kto toto spravodajské trestné komando Penty riadi a koordinuje. Veľmi často sa objavovala informácia, že ho koordinuje “Haščákov bratranec”. Na Daniela Lipšica sa nakontaktovávali ľudia aj s tým, aby si dával pozor na mňa. Pretože počuli, že za tým všetkým som ja.

V tejto súvislosti je veľmi zaujímavé meno Ing. Marián Krajňák. Z počutia sa môže zdať, najmä v súvislosti s Danielom Lipšicom, že ide o mňa. Ale keďže osobne som si istý, že pre Pentu nepracujem, poďme sa chvíľu venovať Marošovi Krajňákovi. Mohol by byť tým človekom, ktorý trestné komando Penty koordinuje?

Kto je Marián Krajňák

Ing. Marián Krajňák, pre svoju potrebu som mu dal krycie meno “Čistič”, sa narodil 25. augusta 1979. Pochádza z Pečovskej Novej Vsi. Býva v Stupave na Novej ulici. Známy je okrem iného tým, že v dražbe kúpil stupavský dom zadĺženého Pavla Ruska.

Už vo veku 18 rokov sa stal Maroš Krajňák ako zástupca Penty členom predstavenstva spoločnosti INACO, a.s. Táto firma bola právnym nástupcom investičného fondu INCHEM. Tento fond ovládla Penta následne hneď po ovládnutí VÚB kupónu. Základné imanie INACO, a.s. po zlúčení s investičným fondom INCHEM predstavovalo 224 miliónov korún. V roku 2006 však krajský súd zamietol konkurz firmy INACO pre nedostatok majektu. Vo firme nezostala ani koruna. Možno aj preto, že v nej neskôr pôsobili tie isté osoby, ktoré boli aj v orgánoch Istrofinu.

Maroš “Čistič” nebol nominovaný do firmy INACO z dôvodu, že by bol manažérsky génius. Bol tam za Pentu nominovaný preto, lebo požíval dôveru. A absolútna dôvera je pri poverovaní citlivými záležitosťami a pri riadení utajených spravodajských operácií najdôležitejším faktorom. Najmä ak sú tieto spravodajské operácie nelegálne.

Po zadaní mena Marián Krajňák do obchodného registra na internete zistíte, že toto meno figuruje celkovo v 42 záznamoch. Okrem iného v Dôvere, v rôznych nemocniciach, v PPC, vo VSŽ INŽINIERING, ale najmä vo firme Penta investments. Maroš Krajňák mal tiež niekoľko rokov trvalý pobyt priamo v sídle Penty – na Krížkovej 9 v Bratislave. Dôvera medzi Krajňákom a Haščákom teda trvá už viac ako 15 rokov.

Ak si pozrieme aktuálne záznamy na obchodnom registri, Maroš Krajňák už figuruje iba v dvoch firmách K – ONE a K – ONE REAL na Štúrovej 11 Bratislava. Je zaujímavé, že Penta Group GmbH, organizačná zložka, neskôr premenovaná na Istrofin GmbH organizačná zložka, ktorá mala údajne ovládať cyperský Istrofin, sídli od roku 1999 až dodnes na Štúrovej ulici 11 v Bratislave. Na tejto adrese sídlia aj iné firmy, v ktorých figurujú osoby v minulosti prepojené s Pentou. Napríklad Kvinta, KPW investments alebo Black Swan.

Firmu K – ONE prevzal Maroš Krajňák od Mgr. Jána Buocíka, ktorý momentálne kandiduje na starostu bratislavského Ružinova s podporou strany SIEŤ. Krajňák prevzal túto firmu od Buocíka 9. marca 2012, dva mesiace po začatí vyšetrovania Gorily. Presne v tom čase, keď sa “narodili” falošní blogeri a začali byť zverejňované prvé falošné spravodajské spisy proti Danielovi Lipšicovi, mne a ďalším ľuďom. A presne na základe týchto falošných spravodajských spisov bolo neskôr vznesené obvinenie v kauze odpočúvacieho systému.

Firma K – ONE mala do marca 2012 základné imanie 5 tisíc euro. So vstupom firmy WALSALL HOLDINGS LTD z Belize sa stal Marián Krajňák konateľom K – ONE a základné imanie tejto firmy sa zvýšilo o 400 tisíc euro na 405 tisíc euro. Tieto zdroje však spoločnosti vydržali necelé dva roky. Začiatkom januára 2014 prevzala vlastníctvo K – ONE od belizskej spoločnosti WALSALL HOLDINGS LTD nová firma – NIVASERIA LTD z Cypru. A základné imanie sa zvýšilo o ďalších 1,5 milióna euro. Maroš Krajňák samozrejme zostal konateľom. Firmy z Belize a z Cypru majú k nemu dôveru.

V septembri 2012 prevzal Maroš Krajňák od Boucíka aj spoločnosť K – ONE REAL, ktorú odvtedy vlastní WALSALL HOLDINGS LTD. z Belize. Základné imanie sa zvýšilo z 5 tisíc euro na 100 tisíc euro.

Ing. Marián Krajňák teda prestal byť poverovaný oficiálnymi úlohami v súvislosti s Pentou. Oficiálne z Penty odišiel a venuje sa realitnej činnosti. Napriek tomu vo svojom profile na linkedin.com aj dnes uvádza, že už viac ako 12 rokov pracuje v Pente. Osobne z toho usudzujem, že ak by bol Maroš “Čistič” šéfom spravodajského trestného komanda Penty, mal by na to vytvorený priestor, finančné zázemie aj krytie.

O Marošovi Krajňákovi som sa rozprával s viacerými ľuďmi zo spravodajsko – bezpečnostného prostredia. Najvýstižnejší sa mi zdal komentár bývalého vysokého funkcionára SIS: “Ako to Lorenc nastavil, tak v tom Maroš Krajňák pokračuje”. Vyzerá to, že Krajňák nie je žiaden sofistikovaný stratég. Je to realizátor.

Záver

Osobne som na základe vyššie uvedených skutočností presvedčený, že Maroš “Čistič” Krajňák môže koordinovať nelegálne spravodajské trestné komando Penty. Má na to všetky predpoklady. Najmä dlhoročne potvrdenú dôveru.

Myslím si, že keby mali orgány štátu záujem, vedeli by veľmi rýchlo preveriť, aké finančné toky s Marošom “Čističom” a jeho firmami súvisia.

Ak by orgány štát chceli, vedeli by preveriť, či sa Maroš “Čistič” stretáva s Jaroslavom Haščákom, Alojzom Lorencom, Petrom Tóthom a ďalšími.

Ak by orgány štátu chceli, mohli by preveriť, či ľudia z blízkosti Penty disponujú informáciami získanými prostredníctvom doteraz štátom používaného odpočúvacieho systému.

Ak by orgány štátu chceli, mohli by preveriť, či ľudia z blízkosti Penty používajú nelegálne mobilné odpočúvacie zariadenia.

Lenže to by museli ľudia pracujúci v bezpečnostných zložkách štátu konať s vedomím, že idú proti veľmi silnej, finančne a spravodajsky veľkoryso disponovanej organizácii. A museli by konať s vedomím, že Penta sa o takomto preverovaní okamžite dozvie.

A ľudia z bezpečnostných zložiek štátu by museli konať s vedomím, že to pre nich bude mať dôsledky. Nepríjemné dôsledky. Napríklad také, aké pociťujem ja osobne a viacerí moji priatelia.

Poznámka

Deväťdesiate a osemdesiate roky sa vracajú na Slovensko. Presne v čase 25 výročia Nežnej revolúcie. Okrem iného ma prišiel varovať pomerne vystrašený človek, že ma “Slávo” s “Ivanom L.” chcú dať dole. Vraj to má vyzerať ako nehoda.

Tak som na základe tohto a viacerých iných varovaní začal chodiť s ochrankou. Ako križiak som rozhodnutý nepredať svoju kožu lacno.

A okrem toho mám pripravených ešte niekoľko zaujímavých častí necenzurovanej verzie Penta story. Bola by škoda, keby nevyšli:)


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook