BYŤ HRÁDZOU PROTI BARBAROM A BRÁNIŤ SLOBODU. TO JE MOJA VÍZIA O SLOVENSKU

  • 20.7.2016
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 37016
Politika

Na jeseň 1990 navštívila Bratislavu britská premiérka Margaret Thatcherová. František Mikloško ju ako predseda Národnej rady prijal na Hrade a vo svojom príhovore jej povedal:

„Pani predsedníčka vlády! Tu pod našimi oknami tečie Dunaj. Bol svedkom veľkých udalostí v našich dejinách. Tatárske výpady sa zastavili na ňom. Dnes po nich nie je ani slychu, a my sme tu. Tu sa zastavilo 150-ročné pustošenie Osmanskej ríše. Dnes po nej nie je ani stopy, a my sme tu. A tu sa zastavilo komunistické zlo. Dnes je už minulosťou, a my sme stále tu. A tak, slabí a nesmelí, ale predsa sa pýtame mocných sveta: Chce ešte niekto zaniknúť?“

Asi nikto nepochybuje o tom, že Mongoli, moslimskí Turci aj sovietski komunisti boli barbarské civilizácie, ktoré nás chceli pripraviť o našu slobodu. Slovensko a Stredná Európa im nakoniec odolali. Ale dnes sa o našu slobodu pokúšajú novodobí barbari. Sú to dve skupiny ľudí. Jedni ohrozujú Európu zvonku a druhí zvnútra.

Kto je to vlastne barbar? Toto slovo vymysleli starí Gréci. Je to označenie človeka mimo náš civilizačný okruh. Ak je niekto barbar, to ešte nutne neznamená, že je to zlý človek. Je to človek, ktorý môže byť dobrý aj zlý. Ale každopádne vyznáva iné hodnoty a iný štýl života, než sú Slovensku vlastné.

Moslimovia

Do Európy dnes pricházajú milióny moslimov. Myslí si niekto, že sú to ľudia z nášho civilizačného okruhu? Počas našich dejín sme tristo rokov bojovali proti moslimským Turkom, aby sme zachovali našu civilizáciu, náš spôsob života. A teraz máme v Európe nositeľov islamskej civilizácie vítať? Naši predkovia sa musia v hrobe obracať.

Ako môžu byť západoeurópski politici takí naivní? Je to preto, lebo Nemci? Holanďania alebo Švédi nemajú priamu historickú skúsenosť s moslimskými Turkami. Francúzi boli dokonca v čase protitureckých vojen tureckými spojencami. Oni nemajú žiadnu skúsenosť s tým, ako moslimovia rabovali 150 rokov naše územie. Nemajú žiadnu skúsenosť ani s tým, ako brali našich ľudí do otroctva a z našich detí vychovávali janičiarov, ktorých potom posielali bojovať proti nám. Oni sú prekvapení z toho, že radikálni moslimovia lákajú ich deti do kalifátu, sfanatizujú ich, a potom ich pošlú zabíjať svojich bratov a sestry.

Ale my nie sme prekvapení. My sme už toto na vlastnej historickej koži zažili. My dobre vieme, že predpokladom akýchkoľvek ďalších slobôd je sloboda prechádzať sa bez obáv o život po uliciach našich miest. Preto je našou povinnosťou konať na základe tejto našej skúsenosti. A nie je to len v záujme Slovenska. Je to v záujme celej Európy.

Eurojakobíni

Bohužiaľ, moslimskí barbari nie sú jedinými barbarmi, pred ktorými sa musíme brániť. Od osvietenstva prebieha v Európe súboj zástancov pôvodnej kresťanskej civilizácie a barbarov – predstaviteľov nových konkurenčných civilizácií.

Asi sa všetci zhodneme na tom, že nacisti a stalinskí boľševici boli barbarmi, ktorí ničili slobodu európskych národov. Ale aj dnešní eurojakobíni – neomarxisti, ľavicoví liberáli a LGBTI aktivisti – sú barbarmi. Zatiaľ ešte nestínajú hlavy, ale s jakobínskym fanatizmom nás nútia súhlasiť s ničením hodnôt, ktoré nám boli ešte pred dvadsiatimi rokmi sväté všetkým.

Zdá sa vám, že preháňam? Nekončia náhodou tí, ktorí sa eurojakobínom vzoprú, na mediálnej gilotíne? Nie sme označovaní za fašistov, extrémistov alebo fanatikov iba preto, že sú nám stále sväté hodnoty ako manželstvo muža a ženy, národná suverenita a nezávislosť alebo Boh?

Nehovorím to preto, aby som niekoho urazil. Ani nekladiem rovnítko medzi nacistami a stalinistami na jednej strane a súčasnými eurojakobínmi. Iba sa pýtam: Keď dnešný eurojakobín počuje slová Ježiš Kristus, národná suverenita alebo manželstvo muža a ženy, nenaskakuje mu koprívka? Nie sme dnes v Európe svedkami toho, že sa niekto snaží odstrániť z verejných miest akékoľvek viditeľné symboly našej príslušnosti ku kresťanskej civilizácii? Napríklad kríže?

Eurojakobíni sú presvedčení, že spoločnosť bez Boha, spoločnosť bez kresťanských hodnôt, alebo ako to oni volajú – bez stereotypov,  je lepšia a civilizovanejšia. Pýtam sa preto našich eurojakobínov Šimečkov, Havranov alebo Blahov: nie sme náhodou my kresťania, katolíci, ktorí svoju vieru berieme vážne, z vášho pohľadu necivilizovaní barbari, ktorí chcú do Európy vracať stredovek?

Pýtam Šimečkov, Havranov alebo Blahov, ctíte si našu slobodu vychovávať naše deti v súlade s našou vierou? Alebo nás chcete zákonmi prevychovávať a keď treba, tak aj donútiť, aby sme sa správali v súlade s hodnotami vašej eurojakobínskej civilizácie?

Ctíte si našu slobodu presadzovať v politike veci v súlade s našou vierou a kresťanskou civilizáciou? Nekončí vaša viera v demokraciu v momente, keď sa demokratická väčšina rozhodne hlasovať “nesprávne”, ako sme to videli napríklad pri vašich komentároch k Brexitu?

Myslím si, že vy, dnešní eurojakobíni, kašlete na slobodu rovnako, ako to robili francúzski jakobíni počas francúzskej revolúcie. Slobody máte plné ústa iba dovtedy, kým ste vo väčšine. Akonáhle máte pocit, že väčšinu strácate, prechádzate na boj za “ľudské práva”, “európske hodnoty” a “toleranciu”. Pre vás eurojakobínov však sloboda znamená iba “slobodu” vyznávať rovnaké názory ako máte vy.

Ale potom si to priznajme: sme predstaviteľmi dvoch odlišných civilizácií. Ja za seba to nemám problém akceptovať. Verím, že mám politickú aj mravnú povinnosť presviedčať vás, že sa mýlite. Ale som si istý, že nemám právo nútiť vás, aby ste zmenili názor. Verím, že ako kresťan mám povinnosť ctiť si slobodu iných. Budem však brániť slobodu pre každého, nie len pre vás.

Nechcem byť civilizáciou Svätoplukových synov

Prečo je dnes Európa taká slabá a zraniteľná? Pretože eurojakobínska civilizácia, ktorá sa presadila na Západ od nás, je civilizáciou Svätoplukových synov. Európa je dnes plná osamelých prútov, ktoré sa ľahko lámu, pretože nedokážu nájsť dôvod držať spolu.

Darmo sa snažíte, zúfalé eurojakobínske elity, vaša ideológia z nás žiaden Svätoplukov zväzok prútov schopný odolať vonkajšiemu tlaku neurobí. Neponúkate totiž nič posvätné, za čo by malo zmysel prinášať obete. Obetovať sa sám za seba totiž nedáva žiaden zmysel. Obetovať sa má zmysel iba v prospech niečoho vyššieho, ako je iba to vaše JA, iba vaše “práva”, nároky a pohodlie.

Ja verím, že v dnešnej dobe prežijú iba spoločenstvá, v ktorých žije vedomie povinnosti. Voči svojim rodičom, voči svojim deťom, voči národu alebo voči Bohu. Verím, že na Slovensku je povedomie o zmysle obetovania sa v prospech rodiny alebo národa stále živé. Ak budeme hrádzou proti vám, eurojakobínskym barbarom, budeme tým brániť celú Európu. Pretože posilňovanie vedomia o spoločných MY nám umožní vyhnúť sa osudu Svätoplukových synov.

Dokedy máme ešte počúvať tie vaše eurojakobínske frázy, že národy sú prežitkom, rodina je prežitkom a iné civilizácie sú rovnako dobré, ak nie sú dokonca lepšie? To vám nevadí, že Európa sa stáva bydliskom vykorenených, opustených, smutných jednotlivcov, ktorí sú osamotení vo svojom živote?

Sv. Ján Pavol II. povedal, že západná Európa už žije v postidentitnej dobe. Ak sa podarí rozbíjanie identity Európanov dokončiť rozbitím identity nás, Stredoeurópanov, celá Európa zostane bezbranná. Ľudia bez spoločnej identity sa nedokážu brániť vonkajšiemu tlaku. Naozaj sa chceme stať ľahkou korisťou menej vyspelých ale agresívnejších civilizácií, ktoré si vlastnú identitu strážia?

Osobitná úloha Slovenska

Som presvedčený, že Slovensko má na to, aby plnilo poslanie hrádze proti barbarom. Jeden z najvýznamnejších ľudí modernej histórie Ján Pavol II. povedal v roku 1996 o nás toto:

„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii.”

Prečo by sme sa mali podceňovať my sami, keď nás takto videla všeobecne uznávaná osobnosť a autorita?  Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy. Dobre si to uvedomte!” Na konci tejto výzvy je výkričník.

Ak by sa nám zdal apel Jána Pavla II.  príliš fundamentalistický, nejde dnes v Európe o úplne fundamentálne veci, od ktorých závisí prežitie našej civilizácie? Neexpanduje dnes islam a Rusko práve preto, že sa sústreďujú zo svojho pohľadu na tie najdôležitejšie veci? Že si uvedomujú, na akých ideách vznikli a stáročia pretrvali? Čo chceme postaviť proti ideám proroka Mohameda alebo proti idey veľkého Ruska?

Verím, že historickou úlohou Slovenska je vzdorovať takým historickým trendom, ktoré ohrozujú nielen nás, ale celú európsku kresťanskú civilizáciu. V histórii sme už veľakrát takúto funkciu plnili. A presne to je naším poslaním aj dnes: Držať sa kresťanského zákona, držať si čo najväčšiu štátnu suverenitu, byť hrádzou proti barbarom a brániť slobodu.

Nebude to ľahké, pretože Stredná Európa je dnes pod trojitým tlakom: Zo západu musíme čeliť eurojakobínom, z juhu sa tlačí islam a z východu Rusko. Z každej strany nám hrozí strata slobody, aj keď iným spôsobom. Ale máme na výber niečo iné ako vzdor, ak chceme zachovať slobodu nielen pre nás, ale aj pre naše deti a vnukov?

Ako povedal bývalý francúzsky prezident Charles de Gaulle: “Byť veľkým znamená viesť veľký spor.” To je pre nás dobrá správa. Ak dokážeme byť hrádzou proti barbarom a budeme brániť slobodu, Slovensko môže byť veľkým národom. Ak pri plnení svojho poslania obstojíme, potom Slovensko pomôže zachrániť Západ.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook