Nová spoločenská dohoda. Manifest kresťansko – sociálnej demokracie

  • 30.11.2016
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 31265
Spoločnosť

Hlavné myšlienky:

Ľudia žijúci v západnej civilizácii práve vypovedávajú doterajšiu spoločenskú dohodu, ktorá platila od druhej svetovej vojny. Elity sa v nej zaviazali garantovať ľuďom slobodu, bezpečnosť a dôstojnú životnú úroveň. Keďže elity prestali túto dohodu dodržiavať, odmietajú ju rešpektovať aj ľudia.

Západná Európa upadá politicky aj ekonomicky, pretože liberálni neomarxisti vykastrovali našu západnú civilizačnú identitu o kresťanské hodnoty, tradičnú rodinu a národnú hrdosť. Nahradili ich tzv. liberálnou demokraciou. Lenže Európa tým stratila dušu, súdržnosť a vnútornú silu.

Liberálne neomarxistické elity nehrajú fér. Obrazne povedané, hrajú so zvyškom spoločnosti futbal, v ktorom chcú byť súčasne aj hráčmi aj rozhodcami. Keď majú ich kritici loptu, pískajú im vymyslené ofsajdy a ignorujú nedovolené držanie za dres. Ale sebe nepískajú ani útočné fauly. Nie je to fér a ľudia to vidia.

Kresťansko – sociálna demokracia je alternatívou k liberálnej demokracii. Znamená, že sme si vedomí našej civilizačnej identity a sme na ňu hrdí. Chceme západnú civilizáciu zachrániť a upevniť. Politický svet sa dnes nedelí na pravicu a ľavicu. Politický zápas vedú liberálne kozmopolitné elity a prívrženci globálneho kasínového kapitalizmu so zástancami národných štátov, tradičných hodnôt a sociálne orientovanej ekonomiky.

Kresťansko – sociálna demokracia je novou spoločenskou dohodou, ktorá sa uzatvára slobodnými voľbami. Nikoho k nej nemožno nútiť. Ľudia vo voľbách slobodne rozhodnú, či takúto spoločenskú dohodu chcú. A rozhodnú aj o tom, dokedy ju chcú rešpektovať.

Kresťansko – sociálna demokracia znamená novú spoločenskú dohodu o parlamentnej demokracii, súdržnej spoločnosti,  silnom národnom štáte a ekonomickom systéme, ktorý chráni tých slabších pred svojvôľou silných.

Ekonomický systém spoločnosti nesmie byť hracím automatom, v ktorom vždy vyhráva jeho majiteľ, niekoľko šťastlivcov, ktorým to pravdepodobnosť výhry umožní, ale veľká väčšina ľudí stále prehráva. Pravidlá hry musia chrániť všetkých, aj slabších.

Slovensko nemá byť supermarketom, z ktorého dovolíme ostatným ako vo výpredaji odnášať to najlepšie, čo sme vytvorili. A tým silnejším aj bez zaplatenia. Slovensko je pre nás hodnotou, ktorú stojí za to chrániť.

Európska únia je dnes advokátom záujmov nadnárodných korporácií. Advokátom ľudí, rodiny, občianskych a ekonomických slobôd, ako aj sociálnych práv, preto musí byť silný národný štát.

Národné spoločenstvo chápeme ako rozšírenú rodinu. V každej rodine prirodzene existujú rôzne názory, niektorí členovia rodiny sa majú radšej, niektorí menej. Ale dôležité je spoločné vedomie, že si musíme pomáhať.

Ak budeme súdržní, budeme pevní a nikto nás nebude môcť zlomiť. Chceme budovať slovenskú pevnosť ako stav ducha nášho národného spoločenstva.

Sme politicky dospelý národ, ktorý už niečo dokázal. Pred sto rokmi sme neboli ako Slovensko ani na mapách, ale za posledných sto rokov sme urobili najväčší politický a ekonomický vzostup spomedzi všetkých stredoeurópskych národov. Nemusíme si pýtať od iných povolenie, keď chceme slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti.

Aby mohli ľudia na Slovensku slobodne, bezpečne a dôstojne žiť, niekto musí niesť riziko, znášať ťažkosti, chrániť ostatných a pomáhať im. Tento manifest je naším záväzkom, že sa postaráme o ľudí, ktorí nemôžu z osobných, ekonomických alebo sociálnych dôvodov brániť svoje záujmy sami.

NOVÁ SPOLOČENSKÁ DOHODA

Čo sa to s naším starým dobrým svetom deje?

V roku 1989 napísal Francis Fukuyama esej “Koniec dejín”. Hlavnou myšlienkou tejto eseje bolo, že liberálna demokracia vo svete definitívne zvíťazila. Pre vládnuce elity západného sveta sa stala liberálna demokracia akousi frázou, ktorá je odpoveďou na všetky problémy sveta, a preto ju treba obdivovať a chrániť. Je to omyl.

Brexit a zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta nám naznačujú, že žijeme v dobe zmeny. Prečo stúpa v západnej civilizícii pocit nespokojnosti a rastie vzdor proti vládnucim elitám? Pretože každá spoločnosť môže pokojne fungovať iba dovtedy, pokiaľ sa dodržiava spoločenská dohoda medzi vládnucimi elitami a ovládanými. A ľudia žijúci v západnej civilizácii práve vypovedávajú spoločenskú dohodu, ktorá platila od druhej svetovej vojny.

Na čom bola doterajšia spoločenská dohoda založená? Na troch pilieroch, ktorými sú sloboda, bezpečný život a férové prerozdelenie národného bohatstva. Vládnuce elity však za posledných 25 rokov prestali túto dohodu rešpektovať.

Dôstojná životná úroveň

Ľudia nemali problém s tým, že vládnuce politické a ekonomické elity bohatli, pokiaľ cítili, že bohatnú spolu s nimi. Desaťročia po druhej svetovej vojne to tak aj bolo. Ľudia verili, že ak sa budú snažiť a pracovať, budú sa mať lepšie. A videli, že ich deti sa majú lepšie, ako sa mali oni sami. Ak ľudia vidia, že dodržiavanie pravidiel hry znamená lepší život, dôvera v systém pretrváva. Stredná trieda, ktorá je základom stability spoločnosti, sa rozvíja a silnie.

Lenže počas posledných dvadsiatich piatich rokov sa situácia zmenila. Ľudia sa musia snažiť čoraz viac, aby si vôbec zachovali životnú úroveň z minulosti. Musia za prácou cestovať mimo svoj domov, musia sa zadlžovať. Prečo je to tak? Pretože vládnuce ekonomické a politické elity si nechávajú z národného bohatstva štátov čoraz väčší podiel. Ľudia majú oprávený pocit, že vládnuce politické a ekonomické elity sú k nim nespravodlivé.

Keď prepukla v roku 2008 svetová finančná kríza, vlády sa rozhodli zachrániť krachujúce banky a poisťovne. Natlačili preto stovky miliárd dolárov a eur. Čo s nimi finančné elity urobili? Ako prvé si vyplatili bonusy a odmeny za úspešnú záchranu svojich nadnárodných finančných domov. Krachovali preto, lebo boli čoraz nenásytnejší. Boli zachránení z peňazí daňových poplatníkov, ale vôbec sa z toho nepoučili. Finančné elity sú dnes ešte bohatšie ako pred krízou, ale na ľudí neberú ohľad rovnako, ako pred rokom 2008.

Na Slovensku vidíme presne to isté. Daňoví podvodníci, finančné skupiny a oligarchovia bohatnú. Pracujúci ľudia, malí a strední podnikatelia sa s čoraz väčšou námahou pretĺkajú životom. Komu pomáha slovenská vláda, keď príde veľký problém? Naleje obrovské peniaze do Váhostavu, ale malým a stredným podnikateľom nechá dlhy.  A ešte na nich daňové úrady pošlú exekútorov.

Ľudia upadajú do finančného otroctva, z ktorého sa nevedia vyplatiť celý svoj život. Musia splácať pôžičky, spotrebné úvery a hypotéky. A keď sa dostanú do problémov, exekútori im nechávajú na účtoch iba životné minimum. Z ľudí sa stávajú ekonomickí disidenti liberálnej demokracie a globálneho kasínového kapitalizmu. Musia pracovať na čierno, existujú mimo systém. Takýto stav je pre nás neprijateľný.

Sloboda

Pocit nespravodlivosti u ľudí ešte zhoršuje fakt, že vládnuce liberálne neomarxistické elity sa úplne odtrhli od reality. Namiesto riešenia problémov ľudí, riešia ideologický balast. Namiesto oddĺženia ľudí, ktorí žijú vo finančnom otroctve, sa elity zaoberajú pozitívnou diskrimináciou menšín, obmedzovaním slobody prejavu, dekriminalizáciou drog alebo gender ideológiou.

Vládnuce elity cítia, že napätie v spoločnosti postupne narastá, a preto presadzujú takzvanú politickú korektnosť. O niektorých veciach sa zakazuje hovoriť. A ak o nich niekto napriek tomu hovorí, je médiami a intelektuálmi označovaný za fašistu, homofóba, xenofóba alebo fundamentalistu. Liberálne neomarxistické elity presadzujú svoju predstavu o svete ako jedinú správnu. Nerešpektujú slobodu ľudí. Naopak, chcú donútiť celú spoločnosť, aby musela rešpektovať ich predstavy.

Obrazne povedané, liberálne neomarxistické elity hrajú so zvyškom spoločnosti futbal, v ktorom chcú byť aj hráčmi aj rozhodcami súčasne. Keď majú ich kritici loptu, pískajú vymyslené ofsajdy a ignorujú nedovolené držanie za dres. Ale sebe nepískajú ani útočné fauly. Nehrajú fér a ľudia to vidia.

Bezpečný život

Ešte pred dvadsiatimi rokmi bola Európa najbezpečnejším miestom pre život. Dnes to už prestáva platiť. Liberálna demokracia je slabá, nedokáže vynútiť ani dodržiavanie platných zákonov. Vládnuce elity nevedia zabezpečiť rešpektovanie práva na spôsob života, na ktorý sme boli v našej civilizácii zvyknutí. Ale súčasne represívnymi zákonmi vynucujú dodržiavanie politickej korektnosti, pozitívnej diskriminácie a gender ideológie.

V Európe vznikajú takzvané “no go” zóny, v ktorých neplatia európske zákony, ani naše predstavy o civilizovanom správaní. Policajti sa boja do takýchto štvrtí vstupovať, pretože médiá ich kritizujú, ak na obnovenie poriadku použijú silu. Na Slovensku máme obdobu takýchto “no go” zón v podobe niektorých rómskych osád. Polícia nevie zabezpečiť verejný poriadok a pravidlá slušného susedského spolunažívania.

Situáciu ešte zhoršila migračná kríza. Namiesto toho, aby Európa chránila svoje hranice, otvorene tolerovala porušovanie vlastných pravidiel, a tým povzbudzovala ďalší a ďalší nekontrolovaný prílev nelegálnych prisťahovalcov. Takéto správanie sa západnej Európe vypomstilo, pretože musí čeliť vlne atentátov a útokov, pri ktorých zomierajú nevinní ľudia. Častokrát sú nimi práve tí, ktorí pod vplyvom médií a elít, nelegálnych prisťahovalcov vítali.

Európa je dnes slabá a bezbranná. Správame sa ako starí Aténčania, keď ich ohrozoval macedónsky kráľ Filip. Demosténos ich vyzýval, aby z rozpočtu vyčlenili viac peňazí na armádu, ale oni odhlasovali viac peňazí na zábavu. Filip si postupne Aténčanov podrobil silou. Rovnako ako starí Aténčania, aj dnešná Európa stratila vôľu brániť sa. Stratili sme pud sebazáchovy, chceme si iba užívať. V dobrých časoch sa to nejakú dobu dá, ale tie časy už končia.

Čo sa s tým dá robiť?

Môžeme pomenovať, na akých základoch sa západná civilizácia stala najúspešnejšou civilizáciou v dejinách ľudstva. Môžeme pomenovať príčiny, prečo naša západná civilizácia upadá. Môžeme ponúknuť slobodnú, demokratickú a udržateľnú alternatívu k liberálnej demokracii a ku globálnemu kasínovému kapitalizmu. A môžeme presviedčať ľudí, že vieme našu spoločnosť vyviesť z krízy, urobiť ľudí slobodnejšími, ekonomicky silnejšími a vrátiť nám hrdosť na seba samých.

Ponúkame novú spoločenskú dohodu, ktorá bude garantovať slobodu, bezpečný život a dôstojnú životnú úroveň nielen elitám, ale všetkým ľuďom žijúcim na Slovensku a v Európe.

MANIFEST KRESŤANSKO – SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE

Aby mohli ľudia na Slovensku a v Európe slobodne, bezpečne a dôstojne žiť, niekto musí niesť riziko, znášať ťažkosti, chrániť ostatných a pomáhať im. Tento manifest je naším záväzkom, že sa postaráme o ľudí, ktorí nemôžu z osobných, ekonomických alebo sociálnych dôvodov brániť svoje záujmy sami.  Veríme, že záleží na každom jednom človeku a spoločnosť nesmie nikoho obetovať. Každý by mal prispievať podľa svojich možností a mal byť mať právo podieľať sa na spoločnom dobre.

Súdržná spoločnosť

1. Civilizácie rastú a upadajú priamoúmerne tomu, ako sa držia ideí, na ktorých vznikli. Európa upadá práve preto, že sa nedrží svojej civilizačnej identity. Naša západná civlizácia bola založená na troch základoch: na židovsko-kresťanskej etike, gréckej demokracii a rímskom práve. Ľudia v západnej Európe už zabudli, že naša civilizácia vznikla obeťou. Na rozdiel od islamskej civilizácie, ktorý vznikla mečom, zakladateľ našej civilizácie sa obetoval na kríži. Pomáhal druhým bez toho, aby za to vyžadoval odmenu alebo uznanie.

2. Západná Európa upadá politicky aj ekonomicky, pretože liberálni neomarxisti vykastrovali našu západnú civilizačnú identitu o židovsko-kresťanskú etiku. Nahradili ju takzvanou liberálnou demokraciou. Lenže Európa tým stratila dušu a vnútornú silu. Západná Európa je dnes plná smutných a osamotených JA. Stratila zmysel pre obeť. Stratila zmysel pre veľkosť. Veľkými môžeme byť iba vtedy, ak urobíme niečo, čo presahuje naše JA. Obetovať sa môžeme iba pre druhých: pre svoje deti, pre svojho blížneho, pre svoj národ a civilizáciu. Hodnotu nášho života zvyšuje vedomie, že sme súčasťou nejakého MY, do ktorého patríme, o ktoré sa môžeme oprieť – či už je to rodina, národné spoločenstvo alebo civilizácia. Naším poslaním je zachrániť Európu tým, že jej vrátime civilizačnú identitu, vnútornú silu a hrdosť na seba samých.

3. Naša spoločnosť bude dobre fungovať vtedy, ak budeme súdržní. Preto je naša predstava o Slovensku taká, že my všetci, ktorí tu žijeme, tvoríme národné spoločenstvo. Chápeme ho ako rozšírenú rodinu. V každej rodine prirodzene existujú rôzne názory, niektorí členovia rodiny sa majú radšej, niektorí menej. Ale máme spoločné vedomie povinnosti, že si navzájom musíme pomáhať. Že jeden pre druhého máme niečo obetovať, ak sa niekto z nás dostane do problémov.

4. Túto svoju povinnosť pomáhať sme ochotní niesť aj voči tým, ktorí to cítia inak, dokonca nás možno nemajú radi. Nie je podstatné, či niekto iný vníma ako svojho blížného nás. My rešpektujeme slobodu každého človeka. Naše vedomie povinnosti voči iným členom spoločenstva a ochota obetovať sa pre druhých nepožadujú reciprocitu. Naše vedomie spolupatričnosti k iným a ochota pomáhať všetkým členom nášho národného spoločenstva, nie sú založené na tom, či to iní ocenia. Je to naša dobrovoľná obeta, náš príspevok a dôkaz, že našu civilizačnú identitu berieme vážne.

Politický systém

5. Sme zástancami parlamentnej demokracie. Odmietame úpadok a slabosť západnej Európy, a preto odmietame liberálnu demokraciu, ktorá tento úpadok Európy spôsobila. Chceme ju nahradiť novou spoločenskou dohodou, ktorá rešpektuje našu civilizačnú identitu, aby sme Európe vrátili silu. Chceme vrátiť Európe hrdosť na to, čo sme ako západná civilizácia dokázali. Máme byť na čo hrdí. Naša západná civilizácia priniesla ľuďom najvyššiu úroveň slobody, bezpečnosti a dôstojnej životnej úrovne v dejinách ľudstva. Ako pomenovať našu predstavu o parlamentnej demokracii, ak chceme vrátiť Európe dušu, silu, súdržnosť a hrdosť? Najlepším pomenovaním je kresťansko – sociálna demokracia.

6. Kresťansko – sociálna demokracia znamená, že sme si vedomí našej civilizačnej identity a sme na ňu hrdí. Kresťansko – sociálna demokracia neznamená, že každý musí veriť v Boha. Rešpektujeme slobodu každého človeka, teda aj slobodu odmietať predstavu o kresťansko -sociálnej demokracii. Nevylučujeme zo spoločnosti nikoho, práve naopak. Veríme, že máme pomáhať každému členovi našej spoločnosti a súčasne rešpektujeme slobodu každého presadzovať svoju vlastnú predstavu o svete. Tvrdo však zasiahneme voči tým, ktorí by chceli používať násilie na iných členoch spoločnosti ako nástroj na presadenie svojich záujmov.

7. Kresťansko – sociálna demokracia je nová spoločenská dohoda, ktorá sa uzatvára slobodnými voľbami. Nikoho k nej nemožno nútiť. Ľudia vo voľbách slobodne rozhodnú, či takúto spoločenskú dohodu chcú. A rozhodnú aj o tom, dokedy ju chcú rešpektovať.

Ekonomický a sociálny systém

8. Kresťansko – sociálna demokracia znamená aj novú spoločenskú dohodu o fungovaní ekonomiky. Odmietame globálny kasínový kapitalizmus. Je pre nás neprijateľné, že väčšina ľudí napriek svojej snahe prehráva, pretože systém je tak nastavený. Ekonomický systém spoločnosti nesmie byť hracím automatom, v ktorom vždy vyhráva jeho majiteľ, niekoľko šťastlivcov, ktorým to pravdepodobnosť výhry umožní, ale veľká väčšina ľudí stále prehráva.

9. Skúsenosť ukázala, že voľný trh nefunguje dobre. Voľný trh je džungľa, v ktorej vyhrávajú silnejší. Veríme v slobodný trh, kde musí každý rešpektovať pravidlá hry. Slobodný trh sa podobá trhovisku s ovocím a zeleninou, kde má každý prístup, aby mohol predávať plody svojej práce. Ale kde štát prísne kontroluje, aby predavači so sfalšovanými váhami neokrádali kupujúcich. Pravidlá hry musia chrániť všetkých, aj slabších.

10. Veríme tomu, že spoločenský a ekonomický úspech človeka má byť priamoúmerný jeho práci, úsiliu a šikovnosti. Každý, kto sa snaží a pracuje, musí mať garantovanú dôstojnú životnú úroveň. Kresťansko – sociálna demokracia znamená, že tí šikovnejší alebo tí, ktorí mali väčšie štastie, majú pomáhať tým ostatným. Je to spravodlivé, pretože tí šikovnejší mohli prejaviť svoje schopnosti alebo tí šťastnejší mohli mať šťastie aj preto, že im naša spoločnosť poskytla bezpečné prostredie, zdravotnú starostlivosť alebo vzdelanie.

11. Nová spoločenská dohoda o fungovaní ekonomického systému znamená, že monopoly a oligopoly, ako sú napríklad energetickí distribútori, banky, poisťovne alebo telekomunikační operátori, majú prispievať do štátneho rozpočtu oveľa viac, ako malí a strední podnikatelia. Monopoly a oligopoly inkasujú väčšinu ekonomického zisku v spoločnosti, no tvoria minimum pracovných miest. Malí a strední podnikatelia tvoria väčšinu pracovných miest, ale musia znášať rovnakú záťaž ako veľké nadnárodné spoločnosti. Nová spoločenská dohoda znamená, že posilníme ekonomickú slobodu malých a stredných podnikateľov a súčasne zväčšíme povinnosti pre monopoly a oligopoly. Nadnárodné korporácie budú musieť túto novú spoločenskú dohodu o fungovaní ekonomického systému rešpektovať. Alebo štát odkúpi ich pobočky na Slovensku.

12. Nová spoločenská dohoda znamená tiež oslobodenie ľudí z finančného otroctva. Dôvera v spoločenský systém nemôže vzniknúť v situácii, keď je veľká väčšina ľudí celý život otrokom hypoték, spotrebných úverov alebo exekúcií. Kresťansko – sociálna demokracia preto počíta s tým, že štát pomôže ľuďom vykúpiť sa z finančného otroctva. Rovnako, ako to v starom Grécku urobil Solón, ktorý vykúpením dlžníkov z otroctva zachránil Atény.

13. Kresťansko – sociálna demokracia chce posilňovať rodinu. Manželstvo muža a ženy je najlepším prostredím pre výchovu detí. Rodina tiež plní dôležitú ekonomickú a sociálnu funkciu. Štát preto musí tradičnú rodinu chrániť.

Silný národný štát

14. Nová spoločenská dohoda znamená, že budeme budovať silný národný štát. Iba silný národný štát vie byť protiváhou globálnych nadnárodných spoločností, monopolov a oligopolov. Európska únia je dnes advokátom záujmov nadnárodných korporácií. Národný štát preto musí byť advokátom ľudí, rodíny, občianskych a ekonomických slobôd, aj sociálnych práv.

15. Kresťansko – sociálna demokracie znamená aj novú spoločenskú dohodu o samostatnosti a sebestačnosti Slovenska. Samostatnosť znamená “stáť na vlastných nohách”. Sme otvorení spolupráci s ostatnými európskymi štátmi v rámci Európskej únie na princípe “rovný s rovným.” Sme súčasťou vojenského spojenectva v NATO. Ale chceme stáť na vlastných nohách. V praxi to znamená čo najväčšiu politickú, vojenskú, energetickú, ekonomickú a potravinovú sebestačnosť.

16. Kresťansko – sociálna demokracia chce zachovať suverenitu národného štátu. Nechceme byť iba bruselskou provinciou, ani ekonomickou kolóniou. Chceme si zachovať čo najväčšiu slobodu v rozhodovaní o našom vlastnom osude. V tomto chceme úzko spolupracovať so stredoeurópskymi štátmi. Kríza spojená s nelegálnym prisťahovalectvom je dôkazom, že západná Európa sa môže mýliť. Slovensko a Stredná Európa vedia trvať na dodržiavaní platných pravidiel a ponúknuť riešenia, ktoré pomáhajú celej Európe.

Štátna idea

17. My Slováci sme už ako národ aj ako štát niečo dokázali. Pred sto rokmi sme neboli ako Slovensko ani na mapách, ale za posledných sto rokov sme urobili najväčší politický a ekonomický vzostup spomedzi všetkých stredoeurópskych národov. Nemusíme si pýtať od iných povolenie, keď chceme niečo urobiť. Sme politicky dospelí, a pritom ešte stále mladí a dynamickí. Teraz nastáva náš čas. Teraz je ten čas, kedy môžeme ukázať Európe to najlepšie, čo v nás je.

18. Veríme, že Slovensko je dobrá myšlienka, len ju treba ďalej rozvíjať. Štáty a národy trvajú dovtedy, pokiaľ si ctia ideu, na ktorej vznikli. Našimi otcami zakladateľmi boli knieža Rastislav, Sv. Cyril a Sv. Metod. Oni sú tvorcami toho, že máme vlastnú výnimočnosť ako Stredoeurópania, ale sme pevne zakotvení na Západe – civilizačne, politicky, ekonomicky aj vojensky. Aj v budúcnosti sa nám bude dariť, ak si budeme ctiť našu štátnu ideu:

“Držať sa našej civilizačnej identity,

vychovávať a vzdelávať náš národ,

zabezpečiť nám takú samostatnosť,

aby sme boli vzorom aj pre iné národy.”

19. Pri vstupe do Národnej rady Slovenskej republiky privíta každého nápis, ktorý je citátom J. M. Hurbana: “Sláva národa hodná je obetí.” My kresťansko – sociálni demokrati považujeme tento výrok za svoj, pretože veríme, že sme tu nielen pre seba. Sme tu pre všetkých, ktorí na Slovensku žijú. A sme ochotní pre nich niečo obetovať.

20. Už od čias Svätoplukovho zväzku prútov je pre nás poučením, že ako národné spoločenstvo máme byť súdržní. Ak budeme súdržní, budeme pevní a nikto nás nebude môcť zlomiť. Preto chceme budovať slovenskú pevnosť ako záruku našej slobody, bezpečnosti a dôstojnej životnej úrovne. Nielen ako štát, nad ktorým hrdo veje naša vlajka s dvojkrížom. Chceme budovať slovenskú pevnosť ako stav ducha nášho národného spoločenstva. Slovensko je pre nás hodnotou, ktorú stojí za to chrániť. Túžba budovať slovenskú pevnosť je rozhodnutím nielen rozumu, ale najmä srdca.

Poznámka: Nová spoločenská dohoda a Manifest kresťansko – sociálnej demokracie sú mojou osobnou predstavou o Slovensku a Európe.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook