Sila vyžarujúca z modlitby: Pancier sv. Patrika

  • 9.9.2014
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 82760
Obľúbené modlitby

Približne pred desiatimi rokmi mi moja švagriná Monika poslala bez bližšieho vysvetlenia link na modlitbu Pancier sv. Patrika. Keď som sa jej neskôr opýtal, prečo mi ju poslala, odpovedala mi: “Myslela som, že sa ti bude páčiť.”  Mala pravdu.

Už keď som si ju prvýkrát prečítal, pocítil som akúsi zvláštnu silu, ktorá z nej vyžaruje. Myslím si, že sila vystupujúca z tejto modlitby sa dá takmer fyzicky pocítiť aj preto, že prostredníctvom nej konal sv. Patrik v mene Pána veľké zázraky.

Sv. Patrik sa narodil okolo roku 385 v dnešnom Anglicku v rodine dôstojníka rímskej jazdy. Mladosť prežil bezstarostným životom bez vzťahu s Bohom, napriek tomu, že jeho otec bol diakonom a jeho starý otec dokonca kňazom. Ako 16 ročného ho však uniesli piráti, bol predaný do otroctva a šesť rokov prežil v Írsku ako pastier u šľachtica a druida Milgu. V čase svojho otroctva prežil obrátenie, chápal zotročenie ako trest za svoje hriechy a prežil ho v modlitbách k Bohu.

Po šiestich rokoch mal sv. Patrik sen, v ktorom mu Boh ukázal loď, ktorá ho mala odviezť z otroctva. Sv. Patrik volanie vypočul a vybral sa na vzdialené miesto, kde predtým nikdy nebol. A tam ho naozaj čakala loď s napnutými plachtami pripravená vyplávať. Niekoľko rokov po svojej záchrane sa sv. Patrik vybral do dnešného Francúzska, kde sa stal najskôr mníchom. Nejaký čas prežil u sv. Jána Kassiána, neskôr študoval v Auxerre u sv. Germána. Nakoniec bol ako 45 ročný vysvätený za biskupa a v roku 432 sa ako misonár vylodil v Írsku.

Vydal sa k svojmu bývalému otrokárovi Milgovi, ktorého sa mu podarilo obrátiť. Postupne obrátil na kresťanstvo viacerých šľachticov a pokúšal sa obrátiť aj kráľa Laugaria. Napriek jeho zákazu na Bielu sobotu zapálil Veľkonočný oheň a vyvolal tým hnev panovníka, ktorý dal rozkaz ho zabiť. Lenže sv. Patrik po modlitbe dnes nazývanej Pancier sv. Patrika unikol z obkľúčenia a vďaka tejto vrúcnej modlitbe odolá aj všetkým ďalším pokusom o jeho zabitie. Kráľ nakoniec kapituluje a sám sa dá pokrstiť.

Po nejakom čase však prichádza v Írsku k vzbure, pretože časť ľudí poštvaná tradičnými keltskými kňazmi – druidami – žiada kráľa o vyhnanie sv. Patrika a jeho učeníkov. Vtedy kráľ v snahe zabrániť krviprelivaniu zorganizuje akýsi Boží súd – súboj sv. Patrika s druidami, ktorý má rozhodnúť, kto je mocnejší: Patrikov Boh alebo keltské božstvá? Druidi spôsobili, aby snežilo, ale sv. Patrik znamením kríža okamžite fujavicu zastavil. Druidi spôsobili, že zavládla tma, ale sv. Patrik modlitbou k Bohu privolal Slnko. Drudi spôsobili, že sa na neďalekom vrchu vznietil les, sv. Patrik modlitbou k Bohu privolal mrak a dážď z neho požiar uhasil. Patrikovmu žiakovi neublížil oheň ani vtedy, keď sedel v chatrči zo suchých konárov, druida oheň pohltil v chatrči z čerstvých zelených vetiev. Výsledom tohto súboja bolo, že väčšina Írov aj väčšina druidov sa nechala pokrstiť.

Sila, ktorá vyžaruje zo slov Patrikovej modlitby – jeho panciera, možno vyplýva aj zo skutočnosti, že všetko, voči čomu sa sv. Patrik touto modlitbou chránil, mu naozaj reálne aj hrozilo a reálne to zažil: Pokusy o zabitie, upálenie, utopenie, urieknutie či prekliatie. A vďaka tejto modlitbe a silnej viere v Boha a Jeho všemohúcnosť tomu všetkému odolal. Sv. Patrik zomrel prirodzenou smrťou ako 76 ročný a jeho hrob sa stal okamžite pútnickým miestom. Počas svojho života osobne pokrstil približne 120 tisíc Írov, založil viac ako 300 kostolov a veľa kláštorov.

Modlitba Pancier sv. Patrika ma priťahovala natoľko, že som si postupne urobil akúsi vlastnú, personalizovanú verziu. Na vysvetlenie uvádzam, že modlitba je viac ako 1500 rokov stará, dlhý čas sa odovzdávala ústnym podaním, takže existujú desiatky jej verzií. Dúfam preto, že neurážam sv. Patrika tým, že “obohatím” internet jej ďalšou verziou. Ostatne, na internete je dostatok možností, aby si každý našiel tú verziu, ktorá mu najviac vyhovuje.

Pred samotným textom modlitby ešte niekoľko osobných skúsenosti. Niekoľkokrát som si za posledné roky uvedomil, že moje vlastné sily nepostačujú na vyriešenie nejakej situácie. Jednoducho, záležitosť bola mimo môjho vplyvu, mimo toho, aby som ju bol schopný vlastnou aktivitou vyriešiť. Po modlitbe Pancier sv. Patrika sa záležitosť veľmi uspokojovo vyriešila. Napríklad tým, že mi Boh poslal do cesty človeka, ktorý záležitosť vyriešil.

Časom som si tiež uvedomil, že mi k vrúcnejšiemu modleniu pomáha predstava, ako sa pri každom “zväzovaní” fyzicky oviniem akýmsi bielym nekonečne jemným plášťom predstavujúcim Krista alebo Ducha Svätého. A pri pasážach venujúcich sa ochrane voči hrozbám si predstavujem, že súc bohato ovinutý bielym plášťom Krista či Ducha Svätého už len toto samotné ovinutie – zviazanie s Kristom – ako negatívny magnet odpudzuje a odráža všetky tieto hrozby. Pri samotnom pancieri – “Kristus predo mnou, Kristus za mnou …” si môžeme predstavovať, že Kristus okolo nás naozaj vytvára akýsi ochranný pancier.

Modlitbu Pancier sv. Patrika sa môžeme modliť nielen za seba, ale aj za viacerých – rodinu, blízkych, priateľov, spoločenstvo. Namiesto “zväzujem” sa jednoducho modlíme “zväzujeme” a predstavujeme si pri tom tú skupinu osôb, za ktorú sa modlíme. Podobne upravíme do množného čísla aj ďalšie pasáže modlitby.

Pancier sv. Patrika sa dá modliť v každej polohe. Netreba byť prekvapený, aspoň mne sa to stáva, ak počas modlitby pocítime nutnosť upraviť polohu tela. Najmä pri “zväzovaní” sa môže stať, že telo sa chce akosi narovnať, napriamiť. Pri záverečnom vzývaní Trojice sa mi zase často žiada pozdvihnúť ruky k Nebu.

Všetky moje osobné skúsenosti a predstavy v súvislosti s touto modlitbou však treba brať s veľkou rezervou. Každopádne mám takú skúsenosť, že keď sa modlí táto modlitba s vierou a vrúcnosťou, takmer fyzicky sa dá cítiť, že smeruje priamo k Bohu. Prajem vám, aby ste mali s touto modlitbou podobný úžitok, ako sa mi zdá, že mám ja osobne.

Text modlitby Pancier sv. Patrika (personalizovaná verzia):

Premocný a živý Bože!

Vstávam dnes Tvojou mocnou silou,

vzývam Trojicu,

verím v Spasiteľa Ježiša Krista, nášho Pána a Kráľa,

vyznávam jedinosť a veľkosť Stvoriteľa všetkých stvorení.

Zväzujem sa dnes a naveky

mocnou silou Kristovho narodenia a Jeho krstu,

silou Jeho ukrižovania a pochovania,

silou Jeho zostúpenia k zosnulým,

silou Jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia.

Zväzujem sa silou

lásky cherubínov

poslušnosťou anjelov

službou archanjelov

modlitbou patriarchov

predpoveďami prorokov

hlásaním apoštolov

vierou vyznávačov

nevinnosťou svätých panien

a skutkami svätých mužov

plný nádeje na vzkriesene a odmenu.

Zväzujem sa mocou Neba

svetlom slnka

svitom mesiaca

nádherou ohňa

rýchlosťou svetla

svišťaním vetra

hĺbkou mora

stálosťou zeme

a pevnosťou skál.

Zväzujem sa Božou mocou, ktorá mi udáva smer,

Božou cestou, ktorú mi Boh pripravuje,

Božou múdrosťou, ktorá ma vedie,

Božím zrakom, ktorý ma stráži,

Božím uchom, ktoré ma počúva,

a Božím slovom, ktoré ku mne hovorí.

Božia ruka ma bráni,

Boží štít ma chráni,

Božia sila ma podopiera,

Božia armáda ma oslobodí

od pokušenia nerestí,

od úkladov zlého,

od každého, kto mi praje zle,

či už je ďaleko, alebo blízko,

sám alebo sú viacerí.

Zvolávam dnes všetky tieto Božie sily

medzi mňa a tých zlých,

proti každej nemilosrdnej a krutej sile,

ktorá by odporovala môjmu telu alebo duši,

proti hlásaniu falošných prorokov,

proti čiernym zákonom pohanstva,

proti falošným zákonom bludárov a heretikov,

proti čarom bosorákov a čarodejníkov,

proti každému poznaniu,

ktoré škodí ľudskému telu a duši.

Kristus ma dnes zaštíti

pred jedom, pred popálením,

pred utopením, pred zranením,

aby som mohol prijať hojnú odmenu.

Kristus pri mne, Kristus so mnou, Kristus vo mne,

Kristus predo mnou, Kristus za mnou,

Kristus nado mnou, Kristus podo mnou

Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici.

Kristus, keď si líham

Kristus, keď si sadám,

Kristus, keď vstávam,

Kristus, keď idem.

Kristus v srdci každého človeka, ktorý na mňa myslí,

Kristus v každých ústach, ktoré o mne hovoria,

Kristus v každom oku, koré na mňa hľadí,

Kristus v každom uchu, ktoré ma počúva.

Vzývam Trojicu:

večný Otec, večný Duch, večné Slovo,

Sláva, Sláva, Sláva!

Kristus prišiel v Tele,

Kristus je Pán,

Kristus je Kráľ!

Amen


pošli na vybrali.sme.sk

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook