VÝHRAŽNÝ LIST ZBOJNÍKOV MESTU BARDEJOV

  • 31.5.2015
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 9116
Spoločnosť

Pri piatkových večerných debatách s “profesormi” v Cafe u Krajniaka sme už niekoľkokrát preberali tému, z ktorého roku pochádza najstaršia písomnosť v slovenskom jazyku.

Problémom je, že do druhej polovice šestnásteho storočia sa ťažko hľadá písomný záznam v slovenčine, hoci doklady o písomných prejavoch v češtine na území Slovenska máme aj v skoršom období.

Koncom šestnásteho storočia už máme presne doložené, že napríklad palatín Turzo viedol niektoré účtovné knihy o svojom majetku v slovenčine a po slovensky aj korešpondoval, rovnako aj významný šľachtic Štefan Bošňák.

Včera ma jeden priateľ upozornil na jeden internetový odkaz. Dnes už však neviem prečo nefunguje. Ak by išlo iba o krátku technickú poruchu, link je tento:

http://www.hatani.host.sk/private/bj/sucas/leg_zbojnici.html VÝHRAŽNÝ LIST ZBOJNÍKOV MESTU

Našťastie som si stihol text skopírovať, znie takto:

“VÝHRAŽNÝ LIST ZBOJNÍKOV MESTU BARDEJOV

Vy zly a nespravedlivy lvde Bardiowcy, vi ste naszych bratow daly zveszaty, lvdy dobrich a nevinnich, iako mordere necnotlyvy, ktory any vam, ani zadnomv nicz nebili vinni. A pretos, gestli nam priatelom a rodovi ich za nich nepolozite czeteri sta zolotich ve zoloce do troch nedeli v klastore v Mogili v Cracova alebo v cartvsov v Lechniczi, tedi na vaszych hordlech y na vaszym ymaniv y na vaszich podanich se bvd dvlvho, bvd cratko takto se mstiti budemy pocvd naszeho rodv stava. Tot list pysan s hor dzen svateho Jacvba.

Pod znením listu je nakreslená šabľa,metla, oheň a ručnica, pod ktorými sú mená: Orawa, Mvran, Dvnagesz, Senok, Rimanow, Premisl, pod tým ako symbol spečatenia je vypálených 6 dier.

V ľavom rohu je nakreslený sťatý človek, nad ktorým je napísané Vasko nevinny. Vedľa toho je nakreslená šibenica, na ktorej sú obesení traja muži. nad šibenicou je napísane Crov nevina a vpravo od šibenice Timko nevinny.

Na prostriedku dolného okraja listu je priviazaná metla.

Obchodné cesty do Poľska po niekoľko desaťročí vážne ohrozovali zbojníci. Mesto ich stíhalo tvrdo a nekompromisne. Roku 1454 popravilo 46 zbojníkov a roku 1493 dvoch zbojníkov z družiny Fedora Hlavatého. Ich vodca výhražným listom pohrozil mestu vypálením, ak mu na dohodnutom mieste nezložia 400 zlatých.

VÝKLAD

V tomto liste sa zbojníci vyhrážajú mestu za popravu štyroch druhov. Určite im nechýbala odvaha, keď si „dovolili“ klásť podmienky vtedy slávnemu a mocnému mestu Bardejov. Žiadajú, aby sme im vyplatili 400 zlatých v zlate a určujú i miesto a dobu splátky odškodného. Ak sa tak nestane, vyhrážajú sa, že sa nám budú mstiť, pokiaľ budú žiť…

Na lepšie a hlavne účinnejšie osvetlenie tejto pomsty tam dokreslili aj ich nástroje: Šabľa, metla, oheň, ručnica. Metla, šabľa, ručnica symbolizujú ublíženie na zdraví a životoch, oheň na statkoch.

Presný dátum vydania tohoto listu sa určil na 25. júl (deň svätého Jakuba) 1493.”

Toľko text na spomínanej internetovej stránke.

Mám k tomu niekoľko otázok:

1. Je uvedený text pravý?

2. Možno uvedený text označiť za slovenský? Alebo je to iba dobový druh poľsko-česko-slovenčiny?

3. Ak text možno označiť za slovenský, ide o najstaršiu písomnosť v slovenčine?

4. Poznáte nejakú staršiu písomnosť v slovenčine? Nemám teraz na mysli staroslovienske texty alebo české texty. Ide mi o písomnosť, o ktorej by sme mohli povedať, že je najstaršia slovenská.

Ak máte k uvedeným otázkam nejaké tipy na odpovede, napíšte mi prosím na [email protected]

Vďaka.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook