PODLAHÁRI. Minigorily zo Smeru.

  • 5.3.2015
  • Peter Pčolinský
  • Čítanosť: 17457
Politika

Ako fungujú „minigorily“ na komunálnej úrovni? Popíšem to na príklade z okresu Vranov nad Topľou, kde došlo v uplynulých týždňoch k neuveriteľnej manipulácii a pochybeniam pri jednoduchom verejnom obstarávaní. Všetko sa udialo v obci Nižný Hrabovec, kde bola do 15.12.2014 starostkou moja mama.

Po nástupe nového vedenia obce – starostky za SMER-SD Kataríny Špallerovej, bola zverejnená na webe obce Nižný Hrabovec informácia o tom, že v tunajšej základnej škole budú vymenené staré PVC podlahy za nové. Rekonštrukcia začala podľa oficiálnej stránky obce dňa 13.1.2015 v objeme 35 000 eur.

Povedal som si, že je to super, keďže základná škola túto rekonštrukciu podláh potrebuje. Po nejakom čase som si však uvedomil, že takáto zmluva musí byť zverejnená, a preto som začal pátrať. Samozrejme, že nebola. Na stránke obce len svietil „dokument“ s dátumom zverejnenia 19.1.2015, ktorý sa však nedal otvoriť ani stiahnuť. Žiadna zmluva teda nebola prístupná verejnosti. Keď som začal „obťažovať“ obecný úrad, aby zverejnil zmluvu, niekoľko dní sa nedialo absolútne nič.

Zhruba v polovici februára zmluvu na webe konečne sprístupnili, a teda bolo možné do nej nahliadnuť. Medzitým som sa dopátral k nasledovným dokumentom:

23.12.2014 (deň pred Vianocami) bola zverejnená „Informácia o zadávaní zákazky na výmenu PVC podláh“, s predpokladanou hodnotu cca 35 000 eur s DPH.

30.12.2014 predposledný deň v roku, keď všetci ešte „sviatkovali“ bola vyhlásená „Výzva na predloženie súťažnej ponuky“ k predmetnej zákazke s dátumom skončenia súťaže 9.1.2015 o 10:00.

20.1.2015 som si prečítal „Zápis z prieskumu trhu“, kde boli zverejnené cenové ponuky firiem. Najnižšiu ponuku dala firma Stell s.r.o. so sumou 26 397,60 eur s DPH.

Potešil som sa. Plánovali robiť rekonštrukciu za 35 000 eur a nakoniec „vysúťažili“ 26 397 eur. No moment. Ale veď som na webe obce čítal, že rekonštrukcia už prebieha od 13.1.2015 a bude stáť 35 000! Tu vznikli prvé podozrenia.

PODOZRENIE 1:

Stell s.r.o. je vranovská firma, ktorej „bývalým“ spoločníkom a konateľom je Ing. Ľubomír Lukič, riaditeľ Úradu práce a kľúčový okresný funkcionár SMER-SD vo Vranove nad Topľou. Firmu v čase podpisovania zmluvy formálne zastupoval jeho syn Mgr. Ľubomír Lukič a v súčasnosti Dorota Lukičová. Starostkou obce Nižný Hrabovec je Katarína Špallerová – SMER-SD a jej zástupcom a šéfom Komisie pre rozpočet a financie Ján Rataj – SMER-SD (bývalý starosta obce od roku 2002 – 2010).

Keď som si ale prečítal zmluvu, ktorú obec sprístupnila na svojom webe, skoro som spadol zo stoličky. Zmluva bola podpísaná na každej strane starostkou obce, na konci zmluvy nechýbali podpisy a pečiatky konateľov firmy a štatutára obce – Kataríny Špallerovej. Priezvisko starostky bolo všade napísané chybne (Špellerová). Zmluva bola ale podpísaná v sume 34 251, 60 eur s DPH!!!

 PODOZRENIE 2:

Ako je možné, že firma vyhrá súťaž s „najnižšou“ cenou 26 397,60 eur s DPH a starostka obce podpíše zmluvu s cenou 34 251,60 eur s DPH? To si akože nevšimla rozdiel vo výške 7 854 eur??? Pripomínam, že zmluvu podpisovala na každej strane a nezabudla „buchnúť“ aj pečiatku. Nevšimla si tiež  pri podpisovaní, že má všade skomolené priezvisko?

Po mojich nepríjemných otázkach adresovaných Obecnému úradu v Nižnom Hrabovci som dostal informáciu, že všetci zainteresovaní v tejto kauze sedia u starostky a prerábajú už raz podpísané a zverejnené dokumenty súvisiace s touto zákazkou. Následne bola pôvodná zmluva stiahnutá z web stránky obce a nahradená inou. Tentokrát som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať.

Zmluva totiž nebola nikým podpísaná a opečiatkovaná, boli vyhodené niektoré články zmluvy, ako napríklad povinnosť viesť stavebný denník ale najmä, v zmluve už svietila vysúťažená suma 26 397,60 eur s DPH. 

PODOZRENIE 3:

Prečo nie je nová „verzia“ zmluvy nikým podpísaná? Veď nepodpísaná zmluva predsa nie je platná! Platí teda naďalej prvá verzia so sumou 34 251,60 eur s DPH? Prečo bol vyhodený článok o povinnosti viesť stavebný denník? Aby sa nedalo odkontrolovať kedy práce začali?

ZHRNUTIE:

Deň pred Vianocami nominanti strany SMER-SD v obci Nižný Hrabovec vypísali súťaž za 35 000 eur a 13.1.2015 začali rekonštrukciu. Až o 6 dní – 19.1.2015 podpísali zmluvu s firmou Stell s.r.o., patriacou vranovským smeráckym bossom, čiže práce začali skôr ako bola zmluva podpísaná. Teda je dôvodné podozrenie, že víťaz bol vopred určený. Hoci najnižšia ponuka bola 26 397,60 eur, starostka obce podpísala zmluvu so sumou 34 251,60 eur. Následne, po mojich upozorneniach, zmluvu stiahli a zavesili novú, ktorá nie je podpísaná, je tam už iná suma a sú vyhodené dôležité články zmluvy.

Môže to pripomínať situáciu, ako keby ste chytili zlodeja, ktorý vám kradne Fabiu a on, prichytený pri čine, by to ospravedlňoval tým, že sa pomýlil, a myslel si, že tá Fabia je jeho. No keby ste ho pri čine nepristihli, vaša Fabia, za 7 854 eur by už nebola vaša.

Celé toto obstarávanie smrdí od úplného začiatku. Myslím, že by bolo na mieste, aby sa tým začali zaoberať príslušné orgány.

P.S. Fotokópie dokumentov k uvedenému verejnému obstarávaniu máme k dispozícii.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook