Sex, drogy a HDP

  • 12.4.2015
  • Alexej Dobroľubov
  • Čítanosť: 6260
Politika

Prostitúciu a predaj drog začalo viacero krajín Európskej únie, vrátane Slovenska, započítavať do HDP. Čo si máme o tom myslieť?

Prvou možnosťou je, že krajiny EÚ takto fixľujú so štatistikami. Väčšina krajín EÚ má problém so zadĺženosťou svojich ekonomík v pomere k HDP. Keď  však začnú započítavať do HDP aj obchod s drogami a prostitúciu, objem HDP stúpne natoľko, že budú mať oveľa menší problém dosiahnuť povolenú zadĺženosť pod  3 percentá HDP.  Takto uvažujú krajiny ako napríklad Írsko, Veľká Británia, Francúzsko alebo Španielsko.

Napriek tomu, že započítanie čiernej ekonomiky vyzerá na prvý pohľad ako čistá špekulácia, nie je to celkom tak. Hrubý domáci produkt je zjednodušene hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených na území štátu za rok. Zodpovedá teda tzv. hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.

Poznáme tri možnosti, ako môžeme k výpočtu HDP dospieť:

Dôchodková metóda

Podľa tejto metódy vypočítame HDP tak, že spočítame platy a odmeny zamestnancov v štáte, pripočítame hospodárske výsledky firiem, dane a amortizáciu.

Výdavková metóda

Touto metódou vypočítame HDP tak, že spočítame, koľko minuli za rok domácnosti, koľko výdavkov mal štát, koľko investovali firmy a pripočítame ešte výsledok zahraničného obchodu štátu.

Výrobná metóda

Táto metóda vypočítava HDP ako súčet pridaných hodnôt na jednotlivých stupňoch výroby  v národnom hospodárstve, pripočítame dane a odpočítame dotácie.

Keď teda chceme vedieť, aký má Slovensko HDP, vypočítame ho všetkými tromi metódami a porovnáme výsledky. Výsledky však väčšinou nesedia. Prečo?

Problém je v tom, že pasáci prostitútok ani drogoví díleri nemajú registračné pokladnice a nevydávajú ani prijímové doklady. Ľudia svoje zarobené peniaze míňajú aj takýmto spôsobom, ale napríklad vo výdavkovej metóde vypočítania HDP sa tieto peniaze samozrejme nevyskytujú.

Ekonómovia potrebujú nejakú veličinu, podľa ktorej by mohli merať, či sa ekonomike štátu darí alebo nie. Lepšiu metódu ako HDP zatiaľ nemáme. A bez započítanie prostitúcie a predaja drog do HDP vychádzali štatisticky nekorektné čísla o veľkosti HDP v jednotlivých krajinách.

Viacerí ekonómovia a sociológovia hovoria o tom, že namiesto HDP o úrovni krajiny lepšie vypovedá tzv. index šťastia. Kým sa však naučíme presne merať šťastie ľudí, budeme musieť čo najpresnejšie merať HDP.  A ten presnejšie zmeráme vtedy,  keď započítame aj prostitúciu a obchod s drogami.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook