Výzva slovenským konzervatívcom

  • 7.4.2015
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 8440
Politika

Kto sme? Aké je naša odpoveď na vojnu na Ukrajine, ako aj na likvidáciu kresťanov na Blízkom východe zo strany Islamského štátu?

Nám Slovákom niekedy vedomé vnímanie vlastnej identity chýba. Národná identita sa nedá naučiť ako v škole. Národná identita sa dá iba nájsť či odhaliť, a to odkrývaním. Ide o to, aby sme poctivo odstraňovali to menej dôležité, a tým odkryli to najpodstatnejšie.

Európske národy boli v stredoveku konštituované na základe prijatia kresťanstva. Takto vzniklo Francúzsko, Poľsko, a takto sme v čase Veľkej Moravy vznikli aj my. Našimi Otcami zakladateľmi boli knieža Rastislav, sv. Cyril a sv. Metod. Vďaka nim sme prijali kresťanstvo vo vlastnom jazyku, dostali sme prvé zákony, začali sme tvoriť vlastnú kultúru. Získali sme oficiálne uznanie Ríma. Stali sme sa rovnocennou a samostatnou súčasťou Západu – rovnako ako Frankovia, Anglovia alebo Íri.

Odvtedy až dodnes je Slovensko tisíc rokov neoddeliteľnou súčasťou všetkých civilizačných vzopätí a pádov, kultúrnych trendov, ale aj sporov, ktoré Západ postretli.

Románsky sloh, gotika, baroko, klasicizmus – všetky tieto “západné” architektonické štýly sú na Slovensku ukotvené a prítomné. Najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe je Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Reformácia, osvietenstvo, kapitalizmus, marxizmus, demokracia, komunizmus, nacizmus, neomarxizmus, multikulturalizmus, toho všetkého Slovensko bolo a je súčasťou.

Západ nie je Coca Cola, nie je to dnešný pomýlený Brusel a ani bezradná Obamova Amerika. Západ je úctyhodná civilizácia, ktorá je najlepším miestom pre život v súčasnom svete. Vieme to veľmi dobre, a preto my Slováci chodíme pracovať do Anglicka, Nemecka alebo Rakúska. Preto naši mladí chodia študovať do Prahy, Paríža, Ríma alebo Bostonu. A vedia to veľmi dobre aj ruskí politici a oligarchovia, ktorí si svoje rezidencie stavajú v Londýne alebo na francúzskej riviére, a ktorí svoje deti posielajú študovať do USA.

Slovensko nemá inú alternatívnu, než byť súčasťou Západu. Neexistuje taká alternatíva, v ktorej sa nám bude dariť, budeme sa v nej cítiť dobre a súčasne sa Západu dariť nebude. Úpadok Západu je aj našim úpadkom. A opätovný vzostup Západu bude aj našim vzostupom. Preto je nielen našou civilizačnou povinnosťou, ale aj najrozumnejším záujmom, aby sa Západu darilo čo najlepšie. Bez ohľadu na to, že máme k jeho súčasnému fungovaniu veľké výhrady.

Áno, hovoríme to otvorene, že máme svoju vlastnú predstavu o Západe. Súčasťou našej predstavy o Západe je rešpekt a úcta ku kresťanským základom našej civilizácie. Súčasťou našej predstavy o  Západe je hrdosť na to, čo dosiahli naši otcovia a dedovia v minulosti. Nepáči sa nám, keď vidíme, ako sa naši priatelia v západnej Európe za našu minulosť hanbia a neustále sa všetkým ospravedlňujú.

Súčasťou našej predstavy o Západe je naše pevné presvedčenie, že máme právo a povinnosť byť jeho samostatne a kriticky mysliacou súčasťou.  Máme totiž niektoré odlišné historické skúsenosti, ktoré naši západoeurópski priatelia nemajú.

Na rozdiel od krajín západnej Európy máme tristoročnú skúsenosť s protitureckými vojnami a únosmi našich detí, z ktorých boli v Konštantínopole vychovávaní janičiari – elitní moslimskí bojovníci a fanatici. Varujeme našich západoeurópskych priateľov pred agresívnym islamom a sme veľmi opatrní v prijímaní islamských imigrantov do Európy.

Na rozdiel od krajín západnej Európy máme štyridsaťročnú skúsenosť s totalitným komunistickým režimom. Vieme na vlastnej koži, že reči o budovaní svetlej budúcnosti a o nevyhnutnom pokroku, sú často iba zásterkou pre potláčanie slobody.

Ale na rozdiel od mnohých priateľov zo Strednej Európy tiež vidíme, že Rusko a Putin nie sú žiadni obhajcovia konzervatívnych hodnôt. Nie sú ani žiadnymi ochrancami Slovanov. Deklarovanie všeslovanskej vzájomnosti a ochrany konzervatívnych hodnôt je pre Putina iba nástrojom na oslabovanie Európy a oslabovanie Západu. Putin nám nechce pomôcť, chce z nás urobiť užitočných idiotov, ktorí budú podporovať jeho záujmy.

Pre nás slovenských konzervatívcov je sloboda posvätnou hodnotou. Ako si ctí slobodu Putinove Rusko? Pre nás slovenských konzervatívcov sú Poliaci a Ukrajinci naši bratia. Ako si ctilo a ctí týchto našich slovanských bratov Putinovo Rusko? Pre nás slovenských konzervatívcov sú gréckokatolíci priamymi potomkami našich Otcov zakladateľov – Rastislava, sv. Cyrila a sv. Metoda. Ako si ctí gréckokatolíkov Putinovo Rusko?

My, slovenskí konzervatívci, máme vo veľkej úcte našich predkov, ktorí bojovali za našu civilizáciu proti Turkom. Máme vo veľkej úcte našich predkov, ktorí bojovali proti nacizmu. Máme vo veľkej úcte našich otcov a dedov, ktorí vzdorovali komunizmu. Máme ich v úcte preto, lebo vo svojej dobe prejavili odvahu a nekapitulovali pred silnejšími, ale bránili svoje právo na slobodnú existenciu podľa vlastných predstáv a pravidiel.

Práve preto máme my, slovenskí konzervatívci, v úcte ukrajinský národ, ktorý nekapituloval a chce sám rozhodnúť o tom, aká má byť jeho budúcnosť a kam chce patriť.

Výzva

My, slovenskí konzervatívci, sa cítime byť súčasťou západnej civilizácie. Máme svoju vlastnú predstavu o tom, ako sa má Západ správať a aké hodnoty má rešpektovať, aby sa nám všetkým spolu darilo.

Dnes však chceme jasne povedať, že našu budúcnosť vidíme v spolupráci s Čechmi, Poliakmi, Maďarmi, Rakúšanmi, Nemcami a ďalšími národmi v rámci Západu.

Vyzývam slovenských konzervatívcov, aby sme našu príslušnosť k západnej civilizácii prejavili aj verejne. Máme na to príležitosť napríklad tento štvrtok, o 17:00 hod., na Rybnom námestí v Bratislave.

Slovensko je súčasťou Strednej Európy, ktorá mala vždy v histórii svoje špecifiká oproti západnej Európe. Ale v našej predstave o budúcnosti je Stredná Európa pevnou súčasťou Západu.

Za slovenských konzervatívcov hovorím, že nikdy nepridáme náš posvätný slovenský dvojkríž ku kosáku, kladivu a hviezde na červenú vlajku. Chceme, aby bol náš dvojkríž rešpektovaný. Ako súčasť modrej vlajky.

My, slovenskí konzervatívci, sa za Západ nehanbíme. My sme Západ.

Ignác Milan Krajniak


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook