Barbari medzi nami. Nenávidia rovnosť. Milujú privilégiá.

  • 1.2.2015
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 50563
Hnutie 300

Starí Gréci pod slovom “barbar” rozumeli človeka mimo náš civilizačný okruh. Barbar je človek, ktorý nezdieľa naše predstavy o svete, nerešpektuje naše hodnoty. Naopak, žiada od nás, aby sme sa my prispôsobili jeho predstavám o živote a svete.

Naša civilizácia je založená na ideále rovnosti: Človek s človekom si majú byť rovní v právach aj v povinnostiach. Barbari ideál rovnosti nenávidia a odmietajú. Milujú privilégiá. Veria tomu, že oni ako príslušníci nejakej skupiny ľudí by mali mať kolektívne nadpráva a špeciálne zaobchádzanie zo strany štátu.

Na základe logiky barbarov sa ľudia delia na dve kategórie: Na ich samých, teda “nadľudí”, ktorí majú právo na privilégiá či kolektívne práva. A na “ostatných”, ktorí majú právo na povinnosti voči barbarom.

Popíšme si teraz jednotlivé typy barbarov, ktorých môžeme vo svete aj na Slovensku stretnúť.

Oligarchovia

Slovenský oligarcha považuje za prirodzené, že on ako “nadčlovek”, predstaviteľ “vyššej triedy” spoločnosti, má právo na veci, o ktorých sa obyčajným ľuďom môže iba snívať. Oligarcha má “prirodzené” právo na beztrestnosť, na prednostné vybavovanie vecí na súdoch a úradoch, na získanie štátnych zakázok, na čerpanie eurofondov, na štátne dotácie, na prijímanie výnimiek v zákonoch v jeho prospech a na “prirodzené právo” neplatiť dane.

“Ostatní” majú právo platiť dane, rešpektovať zákony, rešpektovať vlastnícke práva oligarchov, rešpektovať súdne rozhodnutia v prospech oligarchov a rešpektovať rozhodnutia vlády, ministerstiev a úradov v prospech oligarchov.

Penta má právo vyberať dane vo forme zdravotného poistenia od občanov, má právo založiť svojich poistencov ako otrokov v prospech bankového úveru, poslať takto nadobudnutých 500 miliónov euro na Cyprus. A samozrejme, má právo tieto peniaze nezdaniť.

Zdravotný poistenec Dôvery má právo platiť poistné a má právo, aby toto jeho poistné ručilo za peniaze, ktoré má Penta na Cypre.

J and T má právo vyberať poplatky za mýto ako aj poplatky za distribúciu plynu alebo elektriny. Občan má právo byť pokutovaný za nezaplatenie mýta ako aj odpojený od plynu a elektriny v prípade nezaplatenia.

Ivan Kmotrík (futbalový štadión Slovanu Bratislava), Vladimír Poór (futbalový štadión a obchodné centrum v Trnave), Juraj Široký (hokejový štadión a hotel v Bratislave), Milan Fiľo (SCP Ružomberok) a Andrej Babiš (Duslo Šaľa) majú právo na desiatky miliónové dotácie od štátu, aj keď sú ich firmy ziskové. Občania majú právo platiť dane, aby sa mohli na tieto dotácie poskladať.

Barbari – oligarchovia – sú “nadľudia” s kolektívnymi oligarchickými právami na špeciálne zaobchádzanie. “Ostatní” občania majú kolektívne povinnosťami.

Finančná šľachta

Po vypuknutí krízy v roku 2008 sme boli a stále sme svedkami zaujímavého javu. “Nadľudia” – finančná šľachta – dostávali štedrú finančnú pomoc od vlády USA aj od Európskej únie. Pretože výsadou finančnej šľachty je, že nemôže skrachovať. Sú vraj príliš veľkí, aby sme to mohli dopustiť. Finančná sľachta je presvedčená o vlastnej výnimočnosti, a preto má mať právo na špeciálne zaobchádzanie.

Otrasným príkladom takejto predstavy o vlastnej nadradenosti boli topmanažéri americkej poisťovne AIG. Keď im americká vláda poslala dotáciu v objeme desiatok miliárd dolárov, aby táto finančná chobotnica neskrachovala, topmanažment si okamžite vyplatil niekoľko miliárd dolárov ako odmeny. A odletel na predĺžený víkend do Kalifornie, aby to dobre oslávil.

“Ostatní” potom majú právo na kolektívnu povinnosť – poskladať sa na štátnu pomoc pre finančnú šľachtu. “Ostatní” majú právo platiť vyššie dane a odvody. Majú právo na uťahovanie opaskov. “Ostatní” si vraj žili nad pomery a nabrali si príliš veľa úverov. Teraz za to musia zaplatiť.

Problém je v tom, že veľa úverov si nabrala a nezodpovedne napožičiavala najmä finančná šľachta. Ale ona si opasky uťahovať nemusí. Barbari – finančná šľachta – žijú v presvedčení, že plnia výsadnú úlohu v našej spoločnosti, a preto si zaslúžia aj privilegované zaobchádzanie.

Prívrženci LGBTI

Prívrženci LGBTI veria, že ľudia sa nerodia ako muž alebo žena. Veria tomu, že človek sa mužom alebo ženou stáva počas svojho života nadobudnutím rodovej identity. Veria tiež tomu, že ľudia sa nedelia iba na mužov a ženy. Podľa ich viery sa ľudia môžu deliť na mužov, ženy, bisexuálov, transexuálov (muži v ženskom tele alebo ženy v mužskom tele), intersexuálov (nevedia celkom presne, v akom tele žijú alebo chcú žiť) a asexuálov.

Ďalšou súčasťou ich viery je presvedčenie, že homosexuálne a  bisexuálne správanie či zväzky sú minimálne rovnako hodnotné a spoločensky prospešné, ako heterosexuálne správanie a manželstvo muža a ženy. Manželstvo muža a ženy, ktoré je štátom chránená ako najlepšie miesto na výchovu detí, je podľa nich prežitkom.

LGBTI je dnes silným a veľmi vplyvným náboženských hnutím. Požaduje od celej spoločnosti, aby sa správala podľa súboru morálnych hodnôt tohoto náboženského hnutia. Prívrženci LGBTI majú živú vieru, tak ako každý zapálený veriaci cirkvi, že ich súbor morálnych hodnôt majú všetci vyznávať a všetci si ho majú povinne osvojiť. 

Najnovšie presadzuje toto náboženské hnutie, aby bol ich súbor morálnych pravidiel a hodnôt pod názvom sexuálna výchova, povinne vyučovaný od prvej triedy základnej školy. “Ostatní” – katolíci, evanjelici alebo židia – nesmú nikoho nútiť, aby chodil na hodiny ich náboženstva.  Oni – “nadľudia” – majú právo „ostatných“, katolíkov, evanjelikov alebo židov donútiť, aby poslali svoje deti na hodiny ich náboženstva – sexuálnej výchovy.

Celá Európa sa bráni uplatňovaniu islamského práva šaría na našom území. Ale sexuálna výchova – LGBTI šaría – má byť vyučovaná na slovenských školách povinne. Prívrženci náboženského hnutia LGBTI považujú za správne a samozrejmé, že deti treba indoktrinovať. Čím skôr, tým lepšie.

Veriaci LGBTI však nezostávajú iba pri indoktrinácii. V celom západnom svete sa snažia donútiť spoločnosť akceptovať ich náboženské hodnoty aj nátlakom a represiou.

V Kalifornii sa chodil 45 ročný chlap prezliekať do dievčenskej šatne na plavárni. Zavolali na neho políciu ako na úchyláka. Ale potom sa mu museli všetci ospravedlniť, pretože sa prihlásil k náboženskému hnutiu LGBTI. A ako člen toho hnutia má predsa právo na privilégiá. Stačilo, aby tvrdil, že sa cíti byť ženou. Ak je niekto veriacim LGBTI, môže robiť aj veci, ktoré “ostatní” robiť nemôžu.

V jednom americkom meste chodil v bare chlap na dámske toalety. Ženy sa sťažovali, tak mu to majiteľ zakázal. Chlapík sa prihlásil k náboženskému hnutiu LGBTI, majiteľa zažaloval, pretože sa údajne cíti byť ženou. Súd uložil majiteľovi baru takú vysokú pokutu, že majiteľ baru skrachoval.

Aby to bolo úplne zrejmé. Muž, sa narodil ako muž a má pocit, že je muž, nemôže chodiť do dievčenských šatní alebo na dámske toalety. Je to “podčlovek”. Muž, ktorý sa narodil ako muž, ale má pocit, že je žena, ten si môže chodiť, kam chce. Je to “nadčlovek” s výsadou. Muža, ktorý má dnes pocit, že je Napoleon, zavrieme bez zaváhania do blázninca. Prečo vlastne toho Napoleona diskriminujeme?

Barbari – prívrženci náboženského hnutia LGBTI – vyžadujú kolektívne právo na ochranu a presadzovanie ich morálnych hodnôt štátom. Prívrženci tradičných náboženstiev – “ostatní” – majú právo, aby bolo ich náboženské presvedčenie urážané v mene slobody slova. Navyše sú sankcionovaní, verejne ostrakizovaní a šikanovaní. Stačí, ak vyžadujú správanie, ktoré sa zdá väčšine ľudí civilizované. Alebo stačí, ak verejne povedia v mene slobody slova svoj názor, že náboženstvo LGBTI sa im zdá škodlivé alebo nevhodné pre výchovu ich detí.

Islamisti

Radikálni islamisti veria tomu, že ako “nadľudia” majú právo donútiť celý svet, aby sa správal podľa ich predstáv. “Ostatní” – nemoslimovia – majú právo prestúpiť na pravú vieru. Alebo majú povinnosť rešpektovať všetko, čo im islamisti uložia.

Islamisti sú v Európe barbarmi – ľuďmi mimo náš civilizačný okruh. Chcú našu civilizáciu zničiť. Nerešpektujú ani naše individuálne práva. Ale sami pre seba vyžadujú kolektívne práva. Nie oni majú rešpektovať naše predstavy o svete a naše hodnoty. My sa máme prispôsobiť a rešpektovať ich barbarské predstavy – napríklad šaríu. Na to sú veľmi citliví.

Vo Veľkej Británii sa nedávno prevalil obrovský škandál. Stovky mladých dievčat boli znásilnené radikálnymi prívržencami islamu. Polícia mala o týchto znásilneniach informácie ale nevyšetrovala to. Bála sa totiž obvinenia z islamofóbie!

Barbari – islamisti – sú chránení slobodou slova, ak kritizujú a urážajú našu civilizáciu. Sú chránení slobodou náboženského vyznania. “Ostatní”, ktorí nesúhlasia s ich predstavou o svete, sú označovaní za islamofóbov. Alebo ich súdy rovno odsúdia, ako sa to často deje vo Francúzsku.

Neprispôsobiví Rómovia

Neprispôsobiví Rómovia majú kolektívne právo na privilégiá. Nemusia pracovať hoci aj celý život. Nemusia rešpektovať zákaz incestu a zákaz pohlavného styku s maloletými. Nemusia deti slušne obliecť a posielať ich do školy. Nemusia platiť exekúcie. Môžu pokojne preskočiť plot a zobrať si, čo ich napadne.

Prečo je to tak? Pretože sme ich naučili, že ako neprispôsobiví príslušníci etnickej menšiny majú právo majú právo na akúsi “imunitu”. Zákony síce majú platiť pre každého, ale pre nich nie až tak dôsledne.

Ako príslušníkom etnickej skupiny im neustále dávame najavo, že majú kolektívne právo na špeciálne zaobchádzanie. Ako “nadľuďom” im postavíme z eurofondov domy, kanalizáciu, pripojíme elektrinu. A dúfame, že sa nám potom konečne prispôsobia. A prečo by to mali robiť?

Veď vidia veľmi dobre, že “ostatní” dom zadarmo nedostanú. “Ostatní” majú právo pracovať a platiť dane. Majú právo rešpektovať zákony, platiť pokuty, platiť exekúcie, slušne deti obliekať a posielať ich do školy. Majú právo rešpektovať zákaz incestu a zákaz pohlavného styku s maloletými. Majú tiež právo rešpektovať zákaz kradnutia a zákaz vstupu na cudzí pozemok.

Ak bežný “ostatný” poruší zákon alebo pravidlo slušného susedského spolunažívania, je za to sankcionovaný. Ak neprispôsobivý príslušník etnickej komunity urobí to isté, vyroja sa okolo neho desiatky aktivtov, ktorí prídu brániť jeho kolektívne práva na špeciálne zaobchádzanie.

Barbari – neprispôsobiví Rómovia – nerešpektujú naše hodnoty a naše predstavy o svete. Naopak. Chcú, aby sme my všetci ostatní rešpektovali ich kolektívne právo na vlastný spôsob života, aj keď by mal ohrozovať našu predstavu o civilizovanom živote. A navyše máme povinnosť ich predstavu o vlastnom spôsobe života financovať.

Zhrnutie

Civilizovaní ľudia chcú iba rovnosť. Civilizovaní ľudia chcú, aby mal každý človek rovnaké práva aj povinnosti. Civilizovaní ľudia odmietajú delenie spoločnosti na “nadľudí” a ostatných.

Barbari sú ľudia, ktorí nerešpektujú našu predstavu o civilizovanej spoločnosti a civilizovanom správaní. Odmietajú rovnosť. Milujú privilégiá. Žijú v tom, že si zasluhujú špeciálne zaobchádzanie.

Oligarchovia, finančná šľachta, prívrženci náboženského hnutia LGBTI, islamisti a neprispôsobiví Rómovia požadujú, aby štát a vláda konala v ich prospech. Sú presvečení, že majú právo na privilégiá, na dotácie, majú právo konzumovať dane všetkých ostatných.

“Ostatní” zažívajú čoraz viac krívd zo strany barbarov. V ľuďoch narastá oprávnený pocit nespravodlivosti. Barbari však nemajú ľudovo povedané “Pána Boha pri sebe”. Nikdy im nie je dosť. Chcú čoraz viac a viac.

Našťastie, aj naši dnešní barbari sa dajú zastaviť. Stačí na to 300 ľudí, ktorí majú odvahu obetovať sa v prospech ostatných“. 300 ľudí, ktorí sa vopred vzdajú práva na všetky funkcie. Okrem jedinej, ktorú naozaj treba na zastavenie barbarov – funkcie člena parlamentu.

Zastaviť, odstaviť a postrážiť barbarov. To je hnutie 300.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook