Experiment s deťmi.

  • 2.3.2015
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 6268
Spoločnosť

Na zjazdovkách je odmäk, z čoho vyplýva, že 3 deti sú na chalupe. Najskôr som skúsil hru “oblečte sa, choďte von a nech vás 2 hodiny nevidíme”. Vydržali to hodinu a pol. Tak som sa rozhodol vyskúšať školu hrou. O našom vedeckom experimente sme vypracovali správu, ktorú prikladám:

SPRÁVA O VEDECKOM EXPERIMENTE

Realizátori:

Tri deti vo veku 11, 11 a 8 rokov. 

Pomocná vedecká sila a obsluha experimentálneho vozidla: Milan Krajniak, 42 rokov

V našom vedeckom experimente sme sa rozhodli potvrdiť alebo vyvrátiť tieto dve hypotézy:

1. Dolný Kubín, Kraľovany a Ružomberok tvoria rovnostranný trojuholník, s toleranciou dĺžky ramien trojuholníka +/- 10 percent.

2. Rieka Orava je pri sútoku s Váhom oveľa väčšia ako Váh, a preto je geografickou nespravodlivosťou, že sa má ona vlievať do Váhu. Malo by to byť opačne a Orava by sa mala pri Komárne vliať do Dunaja.

V Dolnom Kubíne sme na križovatke Ružomberok – Kraľovany vynulovali tachometer a realizátori experimentu začali merať počet kilometrov a stopovať čas.

Prvé merianie, Dolný Kubín – Kraľovany, križovatka na sútoku Oravy a Váhu:

Počet kilometrov: 17,2

Čas: 17 minút

V Kraľovanoch sme odfotografovali sútok Oravy a Váhu, aby sme mohli porovnať veľkosť riek.

Druhé meranie, Kraľovany – Ružomberok, križovatka L. Mikuláš – D. Kubín:

Počet kilometrov: 17,5

Čas: 17 minút

Tretie meranie, Ružomberok – Dolný Kubín, križovatka Kraľovany – O. Podzámok:

Počet kilometrov: 16,0

Čas: 14 minút

Závery:

1. Dolný Kubín, Kraľovany a Ružomberok naozaj tvoria vrcholy rovnostranného trojuholníka s toleranciou dĺžky ramien do 10 percent.

2. Na základe vyhodnotenia fotodokumentácie sme dospeli k záveru, že Orava je pri sútoku s Váhom dvojnásobne väčšia ako Váh. K záveru, ako odstrániť geografickú nepravodlivosť v pomenovaní spoločného toku týchto dvoch riek, sme nedospeli.

Orava a váh

Komentár k fotke: Váh je to malé napravo hore.

Poznámka 1:

Časť cesty medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom bola nedávno nahradená modernou cestou, ktorá je kratšia ako pôvodná stará cesta. Ak by sme mohli ísť po starej ceste, pravdepodobne by bola dĺžka tohto úseku takmer na 100 percent rovnaká ako ostatné dva úseky.

Poznámka 2:

Pomocná vedecká sila dostala ústnu pochvalu za to, že fotografie sútoku Oravy a Váhu vyhotovila v krajne nepriaznivých klimatických podmienkach (veľmi pršalo) a za cenu osobných obetí (okolo idúci kamión vedeckú silu kompletne osprchoval).

Zapísal: Milan Krajniak, v.r.

O prípadných ďalších vedeckých experimentoch vás budeme priebežne informovať.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook