Má slovenský národ nejaké poslanie v dejinách?

  • 3.12.2016
  • Ignác Milan Krajniak
  • Čítanosť: 11511
Spoločnosť

Dlhé roky som rozmýšľal nad tým, prečo nás Pán Boh ráčil urobiť politickým národom s vlastnou politickou identitou. Málokto si uvedomuje, že naši traja otcovia zakladatelia, knieža Rastislav, sv. Cyril a sv. Metod stvorili Strednú Európu. Zakotvili nás na Západe, ale urobili z nás samostatnú súčasť Západu s vlastnými špecifikami.

Prečo nás Pán Boh neskôr uchovával ako národ celé tie stáročia, kedy naša existencia visela na vlásku? Prečo o nás platí dvojveršie z Chalupkovho Mor ho!: “A tí, krutým železom čo nad nami vládli, kdeže sú? My stojíme a oni padli.”

Ešte je tu tretia otázka: Prečo z nás Pán Boh za posledných 100 rokov urobil národ a štát s najväčším politickým a ekonomickým vzostupom spomedzi všetkých stredoeurópskych národov? Pred sto rokmi sme neboli ani na mapách a dnes sme jednou z tridsiatich najrozvinutejších krajín sveta.

Moja odpoveď na tieto otázky je takáto: Nie sme tu len tak, náhodou, ako nejaká chyba v dejinách. Asi máme ako národ a štát nejaké poslanie v dejinách. Aké je to poslanie? Sv. Ján Pavol II. ho sformuloval takto:

„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Ste povolaní ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii.“

Naším poslaním je zachrániť západnú Európu tým, že jej vrátime civilizačnú identitu. Taká je moja predstava o Slovensku. Som presvedčený, že si máme ctiť našu štátnu ideu, ktorú nám dali do vienka naši traja otcovia zakladatelia, knieža Rastislav a svätí Cyril a Metod:

“Držať sa našej civilizačnej identity,

vychovávať a vzdelávať náš národ,

zabezpečiť mu takú samostatnosť,

aby sme boli vzorom aj pre iné národy.”

Držať sa našej civilizačnej identity znamená, že máme niesť nielen myšlienku GOOD IDEA SLOVAKIA, ale aj GOD IDEA SLOVAKIA. Ako povedal Ján Pavol II. v roku 2003 v Petržalke: “Nikdy sa nehanbite za evanjelium!”

Vychovávať a vzdelávať náš národ pre mňa znamená výchovu ľudí k tomu, že sme národ hrdých tatranských orlov, ktorí slobodne lietajú po svete, ale vždy chránia svoje hniezdo, svoju rodinu a svoju rozšírenú rodinu – čiže vlasť.

Niektorí na Slovensku majú stále mentalitu sluhov, ktorí sa neustále pýtajú v Bruseli, Moskve alebo Washingtone, čo máme robiť. Časť našich elít nemá mentalitu hrdého a slobodného orla, ale mentalitu bojazlivého zajka. Ja chcem prebúdzať toho hrdého a slobodného tatranského orla, ktorý drieme v srdci každého z nás.

Zabezpečiť nám samostatnosť pre mňa znamená chrániť suverenitu Slovenska. Nechcem sa rozpustiť v nejakej kozmopolitnej liberálno neomarxistickej Európskej únii. Chcem budovať silný národný štát, ktorý bude chrániť naše záujmy a špecifiká. Chcem chrániť našu civilizačnú identitu a ekonomické zájmy ľudí, malých a stredných podnikateľov, pred záujmami nadnárodných korporácií a bánk. Sme otvorení spolupráci v rámci EÚ, ale nezmyselnú centralizáciú a unifikáciu odmietame.

Poučením z povesti o Svätoplukových prútoch je, že máme byť súdržní. Ak budeme súdržní, budeme pevní a nikto nás nebude môcť zlomiť. Chcem budovať slovenskú pevnosť. Budovať slovenskú pevnosť pre mňa neznamená len budovať náš štát – náš hrad, nad ktorým hrdo veje naša vlajka s dvojkrížom. Chcem budovať slovenskú pevnosť ako stav ducha nášho národného spoločenstva.  Slovensko vnímam ako spoločenstvo hrdých a slobodných tatranských orlov, ktorí chcú zachrániť západnú civilizáciu v Európe. Takúto predstavu o Slovensku nosím vo svojom srdci.


pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie články z tejto rubriky

Novinky e-mailom

* = required field

Facebook